Negozio aukerak sortu eta garatzen ditugu elikaduraren balio kateko agenteentzat. Gure I+G baliatzen dugu elikaduraren industriak garapen iraunkorra izateko premiei erantzuteko, premia horiek asetzeko baliagarriak diren produktu, teknologia eta tresnekin.

planta piloto, ahorro y producción ecoeficiente

Produktuari balioa ematea, eta produktuen eta prozesuen eraginkortasuna handitzea, gakoak baitira enpresen lehiakortasunerako

Epe laburrera lehiakortasuna bermatzeko eta epe luzera elikadura katean ekonomia, ingurumen eta gizarte iraunkortasuna bermatzeko soluzioak, produktuak, teknologiak, tresnak eta estrategiak garatu eta sortzen ditugu.

Hauek dira horien guztien helburuak:

 • Baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea.
 • Ekoizpen eraginkortasuna handitzea eta kostuak aurreztea.
 • Jatorrian bertan murriztea gutxiagotzeak, bazterkinak, elikagai galerak, elikagai zaborrak, azpiproduktuak, hondakinak eta isurpenak.
 • Elikadura produktu, prozesu eta instalazioek euren bizi ziklo osoan zehar izaten dituzten ingurumen eta gizarte inpaktuak ebaluatzea eta murriztea.
 • Ekonomia zirkularra txertatzea, gutxi erabilitako baliabideei ahalik eta etekinik handiena aterata.
 • Produktuak lehiakideen produktuetatik bereiztea, ingurumen eta gizarte ezaugarri hobeak edukitzeagatik.

Helburu horiek lortzeko, 5 lan ildo ditugu:

Elikadura azpiproduktuen balorizazio ekonomikoa: biofindegia eta bioproduktu berriak

Merkataritza balioa duten konposatuak edo ekonomia zein ingurumen balio handiagoa duten produktu, konposatu, substantzia edo molekulak lortzeko garapen, estrategia eta prozesuak eskaintzen ditugu, gutxi aprobetxatutako elikagai frakzioen bitartez (soberakinak, galerak edo hondakinak, bazterkinak, azpiproduktuak edo koproduktuak), gizakiaren edo animalien elikadurarako, bioenergietarako edo biomaterialetarako osagai, gehigarri, lehengai edo bitarteko materia gisa erabiltzeko.

Horretako eskaintzen duguna:

 • Plan operatibo integralak osatzea: Biltegiratze, biltze, garraio eta logistika sistemen diseinua eta dimentsionamendua. Azpiproduktuaren tratamendu / prozesatze aurreratuak, balorizazio ekonomikorako. Epe labur edota luzera, balorizazio eta ekonomia zirkularraren agertoki errentagarriagoen azterketa tekniko eta ekonomikoa.
 • Bioproduktuen lorpen bideragarria: Azpiproduktuetatik abiatuta, balio erantsi handia duten eta osasunari begirakoak diren produktuak lortzea (balio handiko konposatuak, osagai funtzionalak, etab.). Biofindegiko prozesuen diseinua. Biobihurketa bidez, balio handiko produktuak lortzea. Lorpen prozesuen eta produktuen industriaurreko baliozkotzea.
 • Elikagaien xahuketa murriztea: Elikadura katearen katebegi guztietan elikagai hondakinei etekina ateratzeko irtenbideak garatzea eta aplikatzea.

Iraunkortasunaren ebaluazioa eta komunikazioa

Iraunkortasunaren bitartez elikagaiei balioa emateko lan egiten dugu, elikadura produktuak euren bizi ziklo osoan zehar ekonomikoki, eta gizarteari zein ingurumenari dagokienez hobetzeko irtenbide, estrategia eta tresna informatikoak garatuz. Honako hauen bidez:

 • Elikagai eta instalazio berrien ekodiseinua.
 • Elikadura produktu eta prozesuen bizi zikloaren analisia.
 • Egiaztagarriak diren ingurumen aztarnen kalkulu bateratua (EPD, PEF, OEF…).
 • Kontsumitzailearentzako ingurumen informazio eta komunikaziorako sistemak.
 • Kontsumo, kostu eta ingurumen inpaktuaren simulazioa eta horren jarraipena, produktuekin, erakundeekin eta balio kateekin lotutako ingurumen aztarnen kalkulu gisa.

Aurrezpen eta ekoizpen ekoeragingarria

Iraunkortasuna eta ekonomia zirkularra dira, hain zuzen, enpresek epe luzean iraun dezaten egin beharreko bidea

Enpresen eta horien ekoizpen prozesuen ekoeraginkortasuna handitzeko irtenbideak garatu eta gauzatzen ditugu: hobetzeko plan integralak, soluzio teknologiko berritzaileak, low-cost eragikerak… eta horiek guztiak honako hauetara bideratuta:

 • Ura, energia, lehengaiak eta materialak aurreztea.
 • Ekoizpen eraginkortasuna handitzea.
 • Jatorrian murriztea gutxiagotzeak, bazterkinak, galerak, hondakinak, elikagai zaborrak eta efluenteak.

Prozesuen hobekuntza ergonomikoa

Elikadura jardueren gizarte iraunkortasunaren alde egiten dugu lan, enpresa bakoitzeko langileen premia eta ezaugarri zehatzetara egokitutako lan inguruneak garatuz:

 • Ekipoen, prozesuen, instalazioen eta lanpostuen azterketa eta diagnostiko ergonomikoak.
 • Ekipoen, prozesuen, instalazioen eta lanpostuen estrategiak, ekintzak eta birdiseinuak, arrisku ergonomikoak murrizteko eta lanaren eraginezko gorabehera muskulueskeletikoei aurrea hartzeko.

4.0 elikadura katea

Ekintza eta irtenbide teknologikoak garatzen ditugu, elikadura katean 4.0 kontzeptua txertatzeko; bereziki, bi ildotan dihardugu lanean:

 • Sentsoreen ildo aurreratua: Irizpide bereizleen araberako etengabeko monitorizazio edota sailkapen automatikoa, jarraiko sentsore ez suntsitzaileen bidezko irtenbideen garapenaren edo baliozkotzearen bitartez. Horretarako, espezialistak gara elikadura produktu eta prozesuetan kalitate, eraginkortasun eta bereizketa parametro eta ezaugarri kritikoak identifikatzen.
 • Digitalizazioa – BIG DATA – Process Analytical Technology (PAT): Elikadura katearen eta enpresen digitalizazio egoeraren diagnostikoa. Datu konplexuen tratamendua. Produktuaren kalitate eta prozesuen aurreikuspenezko modelizazioa. Prozesuak eta sistemak automatizatzeko modeloak sortzea. Prozesu automatizatuen / robotizatuen diseinua.