Aplikazio Operazionalak

Informazioaren eta sortutako zerbitzuen balioa handitzeko aukera ematen duten aplikazio operatiboetan lan egiten dugu, behaketa eta zenbakizko simulazioetan oinarrituta, kostako gizartearen beharrizanei aplikatzeko.

Ildo horretan, nabarmentzekoak dira aldaketa prozesuei edo muturreko gertaerei lotutako arriskuen kudeaketa, kostaldeko ingurumen kudeaketa eta itsas baliabideen ustiapen iraunkorra.

Bereziki, tresna eta zerbitzu espezifikoak garatzen ditugu honako hauetarako:

 • Hondartzak, estuarioak eta portuak kudeatzea.
 • Istripuen eta muturreko gertaeren aurrean arriskuak prebenitzeko sistemak.
 • Itsaso zabaleko arrantza eta akuikultura optimizatzea.

Klima aldaketara egokitzeko nazioarteko, Europako, nazioko eta tokiko estrategiekin lerrokatuta, kostaldearen kudeaketaren eragile eta onuradunekin koordinatuta, lan egiten dugu egokitzapen soluzioak emateko eta kostaldearen erresilientzia epe luzera bermatzeko. Gure behaketa sistema eta gure tresna numerikoak funtsezkoak dira klima aldaketaren eraginak identifikatu eta aurresateko eta jarduteko alternatibak aztertzeko.

AZTIn Ozeanografia Operazionalaren arrakasta adibide ugari ditugu. Adibidez, 2002-2003 aldian Prestigeren isurketen erronka, edo Grande Americarena 2019an, itsasoko bilaketa eta erreskatea, medusak hondartzetan, plastikoak, ur gaineko zaborrak, etab. Itsasertzaren Kutsadurari Aurre Egiteko Euskadiko Larrialdi Plan Berezia – ITSASERTZA plana prestatzen lagundu dugu, hondartzetan, portuetan, itsasertzeko pasealekuetan eta abarretan uholde probabilitate handia duten ekaitz egoerei aurre egiteko kostaldeko arriskuen indize operazionala prest jartzen. Azken adibide bat, oso egungoa, hondartzen okupazioa erregulatzeko bideometria sarea da, osasun krisialdiak eragindako distantzia sozialaren betebeharra konplitzeko.

Interesatzen zaizu? Eskatu informazio gehiago

  Izen-abizenak*

  Enpresa*

  Kargua*

  Herrialdea

  Telefonoa*

  Email*

  Kontsultaren gaia (adibidez, proiektua edo zerbitzua)*

  Kontsulta