Egiten dugun berrikuntzak, garapenak eta eskualdatze teknologikoak itsasoaren eta kostaldearen ekonomiarekin lotutako sektoreek baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea ziurtatzeko duten premiari erantzuten diote, euren jardueraren ingurumen, ekonomia eta gizarte iraunkortasuna bermatze aldera.

Bote pesquero pescando con redes en el mar

Gure jarduerak hiru ikerketa arlo ditu oinarrian:

1. Arrantzaren kudeaketa

AZTIn, Europako zein munduko arrantza ikerketarako zentro nagusiekin dihardugu lanean, itsas ingurunearen eta horko arrantza baliabideen iraunkortasunerako oinarri zientifikoak ezartzeko asmoz. Euskal ontzidiek munduko zeinahi itsaso edo ozeanotan ustiatutako espezie nagusien ezagutza eta ebaluazio integralean laguntzen dugu, modu eraginkor eta zuzenean.

Gure ikerketa lana nazioarteko erakundeen esparruan gauzatzen dugu; esaterako, honako hauekin: ICCAT, IOTC, ICES/CIEM, NAFO, STEFC eta abar, eta AZTIko ikertzaileak modu aktiboan ari dira horietan parte hartzen.

Kudeaketarako kontseilu zientifikoa osatzen ere modu aktiboan ari gara lanean. Hortxe oinarrituko dugu baliabideen eta arrantza jardueraren ustiapen iraunkorra, eta administrazioek euren kudeaketa erabakiak eta neurriak finkatuko dituzte, baliabideen egoeraren eta ontzidien ekonomiaren ezagutza zientifikoari erreparatuta.

1.1. Behaketa eta datuak

Arrantza sektorearekin lan egiten dugu bere jasangarritasunaren alde.

Arrantza Laginketaren eta Informazioaren Sarearen bidez, lehorreratzeei, bazterkinei eta harrapakinen ezaugarri biologikoei buruzko datuak biltzen ditugu; floten datu ekonomikoak eta espezie desberdinen salmenta prezioa, eta floten geolokalizazioa (ontzien kokapenari buruzko datu espazialak).

Gure adituek hainbat parametro biologikori buruzko informazioa lortzen dute (populazioaren egitura, hazkundea, ugalketa, heriotza-tasa naturala…) eta espezie komertzialen portaera (banaketa eta migrazioa).

1.2. Baliabide bizidunen ebaluazio eta kudeaketa integratua

Itsas-ingurunearen jasangarritasuna bilatzen dugu

Administrazio publikoari aholkua ematen diogu hainbat metodoren bidez stocken biomasa zuzenean ebaluatzeko kanpainak egitean (metodo iktioplanktonikoak, akustikoak, optikoak, etab. erabiltzen dira).

Stocken egoera ebaluatzeko (datu gutxi dutenak barne) metodología berriak erabiltzen ditugu, zeinek kontuan hartzen baitute espazio tenporala, espezieen aniztasuna, ustiatzen hainbat flota eta bere egitura ekonomikoa.

Baditugu kudeaketako eta harrapaketa-erregela desberdinetako agertokien simulazioa eta baita kudeaketa-erabakien inpaktu bio-ekonomikoa stocketan eta flotetan ebaluatzea baimentzen diguten erremintak.

Arrantza-sektoreko enpresekin joaten gara arrantza-kanpaina esperimentalak egitera Europako erregulazio berrietarako arrantza-jardueraren egokitzeko.

1.3. Kudeaketaren hurbilketa ekosistemikoa

Nazioarteko hainbat erakunderekin egiten dugu gure ikerketa-lana

Aldagarritasun naturalak eta klima-aldaketak arrantza-baliabideen dinamikari nola eragiten dioten ikertzen dugu. Simulatzen dugu zenbait espezie maila jakin batean ustiatzeak zer ondorio izan ditzakeen eta horrek zer eragin izan dezakeen espezie haiekin batera harrapatzen diren beste espezie batzuetan. Flotaren errentagarritasun-azterketak egiten ditugu, eta aholkuak ematen ditugu flotak araudien bilakaerara egokitzeko.

2. Arrantza teknologiak

Arrantzaren sektoreak itsas baliabideen ustiapenean duen eraginkortasuna

AZTIn hainbat alternatiba teknologiko ikertzen ditugu, arrantzak itsas ingurunean dituen inpaktuak murrizteko, arrantzontzietan lanean aritzeko modua hobetzeko, eta, batez ere, itsasoko lanaren segurtasuna eta konforta hobetzeko irtenbideak lortzeko. Arrantzaren sektorearekin lankidetza hertsian ari gara, hiru jarduera eremutan oinarritutako ikerketa proiektuen bitartez:

2.1. Erauzte arrantzan ingurumen inpaktua murriztea

Arrantza selektibotasuna eta bizirautea hobetzea eta bazterkinak murriztea

Arrantza tresnen ustiapen patroiak hobetuko dituzten alternatibak bilatzen ditugu (selektibotasuna), nahi ez diren harrapaketa mailak (bazterkinak) eta horien biziraupena murriztuz. Horren bidez, arrantza jarduera optimizatzea bilatzen dugu, eta araudiaren eskakizunetara egokitzea, itsas baliabideen aprobetxamendu iraunkorra bultzatzeko.

2.2. Arrantzan aritzeko moduak eta horien optimizazioa

Sektoreari laguntza ematen diogu, arrantza eraginkortasuna hobetzeko eta harrapaketa probabilitatea optimizatzeko

Lanean dihardugu, parametro ozeanografikoen eta arrainen banaketaren arteko harremanari buruzko ezagutza hobetzen, bai eta harrapaketen kudeaketarako teledetekzio teknologiekin eta informatika software propioarekin ere, eta lana osatzeko, ontzitik lurrerako informazio transmisioa egiten dugu.

Ontzian diharduten langileen segurtasuna hobetu dugu, ereduen araberako lan arriskuen prebentzio sistemen bitartez, eta arrantza motaren arabera arrantzaleen jardueren ergonomia ebaluatuz eta hobetuz.

2.3. Energia eraginkortasuna itsas eta arrantza arloan

Arrantzaren sektore bakoitzaren zehaztasunen arabera, ontzian lan egiteko moduaren patroia aztertzen dugu, erregai kontsumoa zein den ezagutzeko; eta kontsumoa eta gas isuriak murrizteko alternatiba teknologiko zein operatiboak proposatzen ditugu (sektoreko ontzidien karbono aztarnaren analisia).

Arrantza-teknologian berrikuntzak garatu eta ebaluatzen ditugu, arrantza-sektorearekin lankidetza estuan arrantza-jarduera hobetzeko.

Energiaren aprobetxamendua optimizatzeko, teknologia berritzailea garatzen dugu: kontsumoa monitorizatzeko eta kudeatzeko sistemak, bai eta hondar beroaren aprobetxamendurako sistemak ere.

3. Akuikultura

AZTIn, arrantzaren geroz eta eskaera handiagoari erantzuteko alternatiben bila gabiltza.

Itsas akuikulturaren garapen iraunkorrerako (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) irtenbide teknologikoak sortzen ditugu, lau arlotan:

  • Espezie berrien garapena: ziklo biologikoari, nutrizioari, animalia ongizateari, osagai berriei eta mantenugaien digestio erabilera eta erabilera metabolikoari buruzko azterlanak.
  • Ekoizpen sistemen diseinua, garapena eta optimizazioa: lan egiteko moduen soluzioak, ekoizpenaren kudeaketa (negozio ereduak, merkatu azterketak, elikadura estrategiak, zaintza sistemak), eta ekoizpen teknologiak zein sistemak (Big-Data eta Industria 4.0).
  • Akuikulturaren ingurumen kudeaketa: kokaguneak aukeratzea, izapideak, ingurumen inpaktuari buruzko azterketak, ingurunearen kalitatea, planktona eta biotoxinak, etab.
  • Elikagaien eta prozesuen segurtasuna: Bizi Zikloaren analisia, kontsumitzaileen iritzia, produktuaren kalitatea, prozedura, eko-eraginkortasun planak, azpiproduktuen balorizazioa, kontsumoen optimizazioa, eta eraldaketa zein bioteknologia.

Itsasoko akuikultura berritzeko bi azpiegitura ditugu (1 ha-ko partzela Mendexan, itsas zabalean, eta txanel bat, Mutrikun)

Barco pesquero navegando en el mar