Klima-aldaketaren kalteberatasuna eta inpaktuak ozeanoan, itsasoko baliabideetan eta ekosistemetan

Klima-aldaketak itsas baliabideetan eta ekosistemetan duen eragina minimizatzeko, honako hauetan espezializatu gara:

Ebaluaketa

 • Klima-aldaketak arrantza-jardueran dituen ondorioak ebaluatzen ditugu ingurumenaren ikuspegitik, bai eta ondorio sozial eta ekonomikoak ere (baliabideen kudeaketa jasangarria).
 • Klima-aldaketaren aurrean egokitzeko irizpideak eta kontingentzia-planak zehazten ditugu, elikagaien segurtasunaren eta espezieen kontserbazioaren arloan.
 • Aldagai fisikoak, kimikoak eta biologikoak monitorizatu eta prozesatzen ditugu sare propioen bidez (adibidez, mareografoak, kanpaina ozeanografikoak, teledetekzioa).
 • Denbora-serieen azterketa estatistikoa eta eredu klimatikoak, ozeanografikoak, geomorfologikoak, ekologikoak baliozkotzea (espezieen habitata, komunitateak, ekosistema).
 • Itsas inguruneko inpaktuak, kalteberatasuna eta egokitzapena aztertzen ditugu: ingurune fisiko naturala, ekosistemak, habitaten aldaketak.

Egokitzapena

 • Etorkizuneko agertokien simulazioa: ingurune fisikoko eskualdeko agertokiak (eredu geomorfologikoak) eta agertoki ekologikoak (habitat ereduak eta geomorfologikoak klima-aldaketara egokitzea), agertoki klimatiko globalei egokituak (adib., IPCCren AOGCM ereduak).
 • Aholkularitza erregimen ozeano-klimatologikoetan aldaketak egiteko eta espezieak migratzeko.
 • Klima-aldaketak ozeanoetan (ekosistemen kontserbazioa) eta haietan bizi diren espezieetan dituen ondorioei aurre egiteko egokitzapen-estrategia egokienak zehazten ditugu (baliabideak epe labur, ertain eta luzean modu jasangarrian kudeatzeko).

Klima-aldaketak gure ozeanoetan duen eragina ezagutzea funtsezkoa da itsas baliabideen kontserbazioa hobetzeko eta arrantza eta itsas espazioaren antolamendua modu jasangarrian kudeatzeko

Onurak

 • Klima-aldaketak itsas baliabide eta ekosistemetan duen eragina minimizatzea.
 • Itsas baliabideen kontserbazioa hobetzea eta arrantza eta itsas espazioaren antolamendua modu jasangarrian kudeatzea.
 • Intereseko habitatak, espezie kalteberak eta ekosistemak kontserbatzea, habitat egokia lekualdatzearen ondorioz espezieen migrazioan aurreikusitako aldaketekin bat etorriz.

Klima Aldaketan 15 urte baino gehiago daramagu lanean, eta arlo horretan erreferente bihurtu gaituzte.

Esperientzia egiaztatua

 • 20 urteko esperientzia (2003tik).
 • Teknologiak:
  • Klima-eredu globalen azterketa
  • Nitxo ekologikoaren ereduak
  • Denbora-serieen analisi estatistikoa
  • Eredu hidrologikoak
  • Ekosistemaren eredu trofikoak
  • Urrutiko sentsore espazialak (satelitea) eta aerotransportatuak
  • Informazio Geografikoko Sistemak
  • Komunitateak eta konektibitate biotikoa aztertzeko teknikak
 • Diziplina anitzeko lantaldea: ozeanografia fisikoa, kimikoa eta biologikoa, ekologia, sozio-ekonomia, genetika, geografia, geologia, ekosistemen modelaketa, analisi estatistikoa, datu masiboen erabilera eta ustiapena (Big data).

Proiektuak

 • Mission Atlantic (H2020): Atlantiko osoaren egoeraren ebaluazioa, giza jardueren presioei, aldakortasunari eta klima-aldaketa bezalako arrisku naturalei dagokienez
 • FutureMARES (H2020): klima aldaketa eta etorkizuneko itsas ekosistemen zerbitzuak eta biodibertsitatea
 • SusTunTech (H2020): Sustainable tuna fisheries through advanced earth observation technologies.
 • CLIPES: Klima-aldaketak euskal arrantzategietan duen eragina.
 • CLIREMAR, Fundación Biodiversidad. Itsas baliabide ahulen egoera klimatikoak.
 • DECCMA: DEltas, vulnerability & Climate Change: Migration & Adaptation.
 • MEECE (FP7): Itsasoko eta arrantzako ekoizpen primarioko agertokiak.
 • EURO-BASIN (FP7): Itsas planktonaren proiekzioak.
 • DEVOTES (FP7): Europako itsasoen ekosistemetako eta biodibertsitateko zaurgarritasunaren azterlana.
 • WISER (FP7): Europako itsasoetako ekoizpen primarioaren eta egoera ekologikoaren joerak.
 • Klima-aldaketaren inpaktuak Bizkaiko golkoko itsas ekosisteman (ekoizpen primarioa) eta arrantza-stocketan.
 • MALASPINA espedizioa: ozeano globalaren zirkunnabigazioa.
 • Nature Climate Change, Global Change Biology eta Fish and Fisheries bezalako inpaktu-faktore handiko aldizkari indexatuetan egindako argitalpenak.
 • Proiekzioak Indiako Ozeanoan klima-aldaketaren eta arrantza-presioaren agertokien pean (DECCMA projektua).
 • FAOren txostenari ekarpena egitea. Txosten horrek klima-aldaketaren inpaktuak laburbiltzen ditu arrantzategietan, maila globalean, eta egokitzapen sozioekonomikorako neurriak hartzen ditu.
 • Copernicusen Klima Aldaketaren Zerbitzua (C3S) diseinatzen, garatzen eta ebaluatzen laguntzea, arrantzategietan, akuikulturan eta espazio-plangintzan Klima Eraginaren Adierazleak (IKE) emateko.

Ekarpen zientifikoak

30 argitalpen baino gehiago SCIko aldizkarietan, inpaktu faktore handiko aldizkariak barne, hala nola Nature Climate Change, Global Change Biology eta Fish and Fisheries.

5 artikulu garrantzitsuenen hautaketa:

 1. Tittensor, D. P., C. Novaglio, C. S. Harrison, R. F. Heneghan, N. Barrier, D. Bianchi, L. Bopp, A. Bryndum-Buchholz, G. L. Britten, M. Büchner, W. W. L. Cheung, V. Christensen, M. Coll, J. P. Dunne, T. D. Eddy, J. D. Everett, J. A. Fernandes-Salvador, E. A. Fulton, E. D. Galbraith, D. Gascuel, J. Guiet, J. G. John, J. S. Link, H. K. Lotze, O. Maury, K. Ortega-Cisneros, J. Palacios-Abrantes, C. M. Petrik, H. du Pontavice, J. Rault, A. J. Richardson, L. Shannon, Y.-J. Shin, J. Steenbeek, C. A. Stock, and J. L. Blanchard. 2021. Next-generation ensemble projections reveal higher climate risks for marine ecosystems. Nature Climate Change. In press.
 2. Erauskin-Extramiana, M., H. Arrizabalaga, A. J. Hobday, A. Cabré, L. Ibaibarriaga, I. Arregui, H. Murua, and G. Chust. 2019. Large-scale distribution of tuna species in a warming ocean. Global Change Biology 25:2043-2060.
 3. Fernandes, J. A., E. Papathanasopoulou, C. Hattam, A. M. Queirós, W. W. W. L. Cheung, A. Yool, Y. Artioli, E. C. Pope, K. J. Flynn, G. Merino, P. Calosi, N. Beaumont, M. C. Austen, S. Widdicombe, and M. Barange. 2017. Estimating the ecological, economic and social impacts of ocean acidification and warming on UK fisheries. Fish and Fisheries 18:389-411.
 4. Chust, G., J. I. Allen, L. Bopp, C. Schrum, J. Holt, K. Tsiaras, M. Zavatarelli, M. Chifflet, H. Cannaby, I. Dadou, U. Daewel, S. L. Wakelin, E. Machu, D. Pushpadas, M. Butenschon, Y. Artioli, G. Petihakis, C. Smith, V. Garçon, K. Goubanova, B. Le Vu, B. A. Fach, B. Salihoglu, E. Clementi, and X. Irigoien. 2014. Biomass changes and trophic amplification of plankton in a warmer ocean. Global Change Biology 20:2124-2139.
 5. Barange, M., G. Merino, J. L. Blanchard, J. Scholtens, J. Harle, E. H. Allison, J. I. Allen, J. Holt, and S. Jennings. 2014. Impacts of climate change on marine ecosystem production in societies dependent on fisheries. Nature Climate Change 4:211-216.

Interesatzen zaizu? Eskatu informazio gehiago

  Izen-abizenak*

  Enpresa*

  Kargua*

  Herrialdea

  Telefonoa*

  Email*

  Kontsultaren gaia (adibidez, proiektua edo zerbitzua)*

  Kontsulta