AZTIk gardentasun-ingurune bat sortu nahi du, gure profesionalek eta hornitzaileek legezkotasuna eta Jokabide-Kodean ezarritako arau etikoak errespeta ditzaten sustatzeko.

Otsailaren 20ko 2/2023 Legeak, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duenak, ezarritako eskakizunak betez, FUNDACIÓN AZTI FUNDAZIOAk honako protokolo hauek ditu orain legea betetzeko sisteman:

  • Barneko informazio-sistemaren politika: gure sistemaren osotasuna eta gardentasuna bermatzeko jarraibideak ezartzen ditu;
  • Sistemaren arduradun bat: Cristina Elorriaga, bere funtzionamendu egokiaren gehienezko gainbegiratzeaz arduratzen dena.
  • Barneko informazio-kanal bat: errepresalien aurreko babesa eta ustezko arau-hausteen komunikazioetan erabateko konfidentzialtasuna bermatzeko diseinatua;
  • Jasotako informazioak kudeatzeko prozedura: modu arautu, objektibo eta seguruan ezartzen ditu kanalaren bidez jasotako informazioa bideratzeko, izapidetzeko, ikertzeko eta ebazteko jarraibideak.

Barneko informazio-sistemaren helburua da, besteak beste, modu seguruan jakinaraztea gure jardueran gerta daitezkeen zigor-arloko arau-hausteak eta/edo Jokabide Kodearen balizko ez-betetzeak.

Jasotako informazioak kudeatzeko prozedura arautzen duten printzipioak hauek dira:

  • Anonimotasuna eta konfidentzialtasuna. Informatzaile guztiek aukeratu ahal izango dute komunikazioa modu anonimoan edo ez anonimoan egin nahi duten. Nolanahi ere, fede oneko informatzailea eta errepresaliarik ez jasateko eskubidea babestuko dira.
  • Datu pertsonalen babesa: AZTIk informatzailearen nortasuna ez ezagutaraztea bermatzen du (2/2023 Legean adierazitako kasuetan izan ezik).
  • Arau-hausteak eragindako pertsonen eskubideak eta interesak babestea.

Komunikazioak idatziz bidal daitezke gai honetarako bakarrik prestatutako mezu elektroniko bat bidaliz: canal@azti.es; telefonoz (Cristina Elorriaga Informazio Sistemaren arduradunaz galdetuz); formularioa; eta bilera presentzialean edo bideokonferentzian. Informatzaileek Informatzailea Babesteko Agintaritza Independentera edo beste edozein erakunde, organo edo organismo eskudunetara ere bidal ditzakete jakinarazpenak.