Klima-aldaketak kostaldeko arriskuetan duen eraginaren ebaluazioa

Klima-aldaketak baliabideetan, ekosistema naturaletan eta kostaldeko hiri-eremuetan duen eragina minimizatzeko, honako alor hauetan espezializatu gara:

 • Klima-aldaketaren aurrean egokitzeko irizpideak eta kontingentzia-planak definitzea.
 • Aldagai fisikoak, kimikoak eta biologikoak monitorizatzea eta prozesatzea, gure edo beste batzuen sareen bidez (adibidez, mareografoak, teledetekzioa).
 • Denbora-serieen azterketa estatistikoa eta eredu klimatikoak, ozeanografikoak, geomorfologikoak, ekologikoak baliozkotzea (espezieen habitata, komunitateak, ekosistema).
 • Etorkizuneko agertokien simulazioa: ingurune fisikoko eskualdeko agertokiak (eredu geomorfologikoak) eta ekologikoak (habitat-ereduak eta geomorfologikoak klima-aldaketara egokitzea), klima-eredu globalei egokituak (adib.: IPCCren AOGCM ereduak).
 • Espezie edo talde trofikoen ugaritasunaren eta banaketaren simulazioa, etorkizuneko aldaketa-agertokien pean.
 • Kostaldeko ingurunearen inpaktuak, kalteberatasuna eta egokitzapena aztertzea: hirigunea, ingurune fisiko naturala, ekosistemak, espezieen migrazioa, habitaten aldaketak, itsas baliabideak.
 • Ekosistemek emandako ondasun eta zerbitzuei eragitea eta egokitzapenaren kostu sozioekonomikoa aztertzea.
 • Inpaktuen arriskua eta kalteberatasun-adierazleak mapatzea.
 • Klima-aldaketara egokitzeko aholkularitza (lurraldearen antolamendua, ekosistemen kontserbazioa).

Klima-aldaketak kostaldean nola eragingo duen jakiteak aukera ematen du klima-aldaketak baliabideetan, ekosistema naturaletan eta kostaldeko hiri-eremuetan duen eragina minimizatzeko, bai eta itsas mailaren igoeraren eta muturreko olatuen (uholdeak, adibidez) ondorioei aurrea hartzeko ere.

Onurak

 • Klima-aldaketak baliabideetan, ekosistema naturaletan eta kostaldeko hiriguneetan duen eragina minimizatzea.
 • Itsas mailaren igoerak (uholdeak, adibidez) hiriguneetan dituen ondorioak aurreikustea.
 • Lurraldea planifikatzea, itsas mailaren igoerari, muturreko olatuen aurreikuspenari, itsasoaren berotzeari eta abarri dagokienez izango dituen aldaketen arabera.
 • Intereseko habitatak, espezie kalteberak eta ekosistemak kontserbatzea, itsas mailaren igoeran aurreikusitako aldaketekin bat etorriz, estuarioetan eta hondartzetan aldaketa morfodinamikoak egitea, eta espezieak migratzea, habitat klimatikoaren egokitasuna lekuz aldatzeagatik.
 • Kostaldeko hiri eta herrietan gatzagarekin, hustubideen funtzionamenduarekin eta estolderiarekin lotutako arazoei aurrea hartzea.

Esperientzia egiaztatua

 • 20 urte inguruko esperientzia (2003tik).
 • UHINAK antolatzea, Klima Aldaketari eta Itsasertzari buruzko mugaz gaindiko biltzarra
 • Teknologiak:
  • Klima-eredu globalen azterketa
  • Nitxo ekologikoaren ereduak
  • Denbora-serieen analisi estatistikoa
  • Eredu hidrologikoak eta morfodinamikoak
  • Itsas mailaren igoera eta aldakortasunaren ondoriozko uholde-arriskuaren ereduak
  • Urrutiko sentsore espazialak (satelitea) eta aerotransportatuak
 • Informazio Geografikoko Sistemak
 • Komunitateak eta konektibitate biotikoaDiziplina anitzeko lan-taldea: ozeanografia fisikoa, kimikoa eta biologikoa, ekologia, sozio-ekonomia, genetika, geografia, geologia.

Proiektuak

 • LIFE URBAN KLIMA 2050: Kostaldeko hiriguneak, portuak eta klima-aldaketaren monitorizazioa egokitzea.
 • KOSTEGOKI: EAEko kostaldearen urrakortasuna, arriskua eta egokitzapena klima-aldaketaren aurrean
 • KLIMPACT: Itsas mailaren igoerak euskal kostaldean duen klima-osagaien eraginaren ebaluazioa
 • Donostiako Klima Aldaketara Egokitzeko Plana (Donostiako Udala).
 • K-EGOKITZEN y EKLIMA 21: Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean klima-aldaketara egokitzeko irizpideak, itsas mailaren igoeragatik, muturreko olatuengatik, prezipitazioengatik
 • LIDAR -Ref.: 0.39/SGTB/2007/4.1-, INUNDA y Vulner’Hab: Euskal estuarioen uholde-arriskua aztertzea.
 • DEVOTES (FP7) Europako itsasoen ekosistemetako eta biodibertsitateko zaurgarritasunaren azterlana
 • (ZOSTERAMODEL, Zientzia ministerioa) Itsas mailaren igoeraren eta itsas beroketaren eragina itsas belardietan (Zostera noltii)
 • Kostaldeko uren egoera ekologikoaren monitorizazio- eta joera-sarea Euskadiko uren kalitate-sarerako.
 • DECLIM: Joerak mareografoetan eta itsasoko tenperaturan, adierazle klimatikoak online eguneratzeko prozesu automatikoa garatuz
 • DECCMA: Proiekzioak Indiako Ozeanoan klima-aldaketaren eta arrantza-presioaren agertokietan
 • FAOren txostenari ekarpena egitea. Txosten horrek klima-aldaketaren inpaktuak laburbiltzen ditu arrantzategietan, maila globalean, eta egokitzapen sozioekonomikorako neurriak hartzen ditu.

Ekarpen zientifikoak

30 argitalpen baino gehiago SCIko aldizkarietan, inpaktu faktore handiko aldizkariak barne, hala nola Nature Climate Change, Global Change Biology eta Fish and Fisheries.

5 artikulu garrantzitsuenen hautaketa:

 1. Chust, G., M. González, A. Fontán, M. Revilla, P. Alvarez, M. Santos, U. Cotano, M. Chifflet, A. Borja, I. Muxika, Y. Sagarminaga, A. Caballero, I. de Santiago, I. Epelde, P. Liria, L. Ibaibarriaga, R. Garnier, J. Franco, E. Villarino, X. Irigoien, J. A. Fernandes-Salvador, A. Uriarte, X. Esteban, D. Orue-Echevarria, T. Figueira, and A. Uriarte. 2022. Climate regime shifts and biodiversity redistribution in the Bay of Biscay. Science of the Total Environment 803:149622.
 2. de Santiago, I., P. Camus, M. González, P. Liria, I. Epelde, G. Chust, A. del Campo, and A. Uriarte. 2021. Impact of climate change on beach erosion in the Basque Coast (NE Spain). Coastal Engineering 167:103916.
 3. Valle, M., G. Chust, A. del Campo, M. S. Wisz, S. M. Olsen, J. M. Garmendia, and Á. Borja. 2014. Projecting future distribution of the seagrass Zostera noltii under global warming and sea level rise. Biological Conservation 170:74-85.
 4. González, M., A. Fontán, G. Esnaola, and M. Collins. 2013. Abrupt changes, multidecadal variability and long-term trends in sea surface temperature and sea level datasets within the southeastern Bay of Biscay. Journal of Marine Systems 109-110:S144-S152.
 5. Marcos, M., G. Chust, G. Jordà, and A. Caballero. 2012. Effect of sea level extremes on the western Basque coast during the 21st century. Climate Research 51:237-248.

Interesatzen zaizu? Eskatu informazio gehiago

  Izen-abizenak*

  Enpresa*

  Kargua*

  Herrialdea

  Telefonoa*

  Email*

  Kontsultaren gaia (adibidez, proiektua edo zerbitzua)*

  Kontsulta