• Ihobek babestuta eta LIFE Urban Klima 2050 proiektuak sostengatuta, txostenak ebaluatzen du zer-nolako inpaktua gerta litekeen datorren mendean estuarioko habitat eta komunitateetan.

Klima-aldaketa gero eta mehatxu handiagoa da, baita saihestezina ere, mundu osoko estuarioetarako. Klima-aldaketari buruzko Gobernu arteko Taldeak (IPCC) bere 2021eko txostenean ohartarazi zuen moduan, itsas mailaren igoera globalaren agertokiek erakusten dute kostalde-sistemek eta behe-eremuek klimarekin lotutako inpaktu gero eta kaltegarriagoak jasango dituztela  datozen hamarkadetan. Inpaktu horiek, gainera, are larriago bihurtzen dira gizakiek sortutako presioengatik eta nahasketa eta degradazio historikoengatik.

Aurreikuspen horrekin, eta estuarioetako ingurune naturalaren eta haien ingurumarien erresilientzia naturala bermatzeko beharra gero eta premiazkoago dela kontuan hartuta, AZTIk “OKAren estuarioak klima-aldaketaren aurrean emango lukeen erantzun morfologikoaren modelizazioa” izeneko azterlana garatu du.Azterlan horrek ebaluatzen du zer-nolako inpaktua gerta litekeen datorren mendean estuarioko habitat eta komunitateetan. Txostena euskal estuarioen egokitzapena planifikatzeko programa baten baitan egin da, eta Ihobek Klimatek 20-21 ekimenaren bitartez babesten duen Okaklima proiektuaren zati da; gainera, badu LIFE IP Urban Klima 2050 proiektuaren sostengua eta Southamptongo Unibertsitatearen eta Eusko Jaurlaritzako Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendaritzaren lankidetza.

Azterlan hau egiteko, modelizazio-sistema bat prestatu da, Okaren estuarioak klima-aldaketari emango liokeen erantzun morfologikoa simulatzeko. Modeloak ahalbidetzen du aztertzea bai epe laburrerako aldaketak (ekaitzak, urtarokoa, urtekoa) eta bai epe luzerako aldaketak (hamarkadetatik eonetara). Dokumentu hau epe luzerako erantzunean zentratzen da, eta kontuan hartu du estuarioak iraganeko aldaketei emandako erantzuna, hala nola XVIII. mendearen hasieran drainatutako padura baten irekiera. Estuarioaren etorkizuneko erantzuna iragartzeko, simulazioak egin dira itsasadarraren mailaren igoera esponentzial batekin, IPCCren azken proiekzioetatik abiatutako agertokiak erabiliz. Hortik ondorioztatzen da estuarioko paduretako sedimentazio-tasa itsas mailaren igoera baino txikiagoa izango dela agertoki horietan. Horren ondorioez, paduren oraingo eremuaren uholde-aldia luzatu egingo da, eta horrek eragina izango du landare-komunitate hori osatzen duten espezieen bideragarritasunean eta banaketan.

Txosten hori Urban Klima 2050en ekintza honi dagokio: 6.3 ekintza, kosta-eremu naturaletako egokitzapen-neurriak.

Azken berriak