hielo-glaciar-accion-por-el-clima-azti

Klima aldaketaren aurka ekitearen garrantzia

Gerta liteke iruditzea klima aldaketari aurre egiten lagunduko diguten presako neurriak hartzea garestia dela. Alabaina, era horretako ekintzetan inbertitu ezean, galarazi egingo dugu klima aldaketatik eratorritako aldaketetara egokitzea, bai eta lanpostu berriak sortzea ere, eta horiek guztiek pertsonen bizi kalitatea eta aberastasuna hobetzen lagunduko lukete.

Eskura ditugu, baina, herrialde guztiek jarduera ekonomiko iraunkorra eta ingurumenarekiko errespetuzkoa gauza dezaten beharrekoak diren irtenbideak: energia berriztagarriak, kontsumo arduratsua… oraindik bide handia dugu egiteke

pompas-campo-accion-por-el-clima-azti molinos-viento-accion-por-el-clima-azti

Enpresen erantzukizuna

Klima aldaketak eta ingurumenaren narriadurak mundu osoko enpresei eragiten dien mehatxutik lehiakortasun handiagoarekin lotutako aukerak ere ateratzen dira, eta horrek berekin dakar, halaber, konpainiak gehiago haztea eta garatzea, aztertzeko merkatu gehiago baitituzte.

Erronka horri aurre egiteko dugun konpromisoa

AZTIn ikerketa lana egiten dugu, klima aldaketak ozeanoan, kostaldean eta itsas baliabideetan dituen ondorioak ezagutzeko, eragin horietara egokitzeko estrategiak definitzeko eta horiek arintzeko neurriak ezartzeko. Era horretan, erronka orokor hori ustiatzeko moduko aukera bihurtuko dugu.

Konpromiso hori, hain zuzen, honako aplikazio eremu hauetan ikusi daiteke AZTIren lanaren baitan:

Mitigación del cambio climático