Testuingurua

Itsasertzak gero eta erakargarriagoa den edertasun naturala eskaintzen du bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko. Europan, biztanleriaren ia erdia kostaldetik 50 km baino gutxiagora bizi da, eta eremu horietako biztanleriaren hazkundea bikoiztu egin da Europako barnealdeekin alderatuta azken hamarkadan. Gainera, itsasertzeko eremuetako biztanleriaren hazkundea areagotu egin da turismoaren eta itsasoko aisiako eta jolas-jarduerek gora egin dutelako, eta eragin negatiboak eragin ditzakete ekosisteman eta erabiltzaileen arteko gatazketan, eta ezinbestekoa da itsasoko espazio-plangintza egokia egitea.

Gipuzkoak aisialdia, olgeta eta itsas turismo aktiboa bultzatzeko gaitasuna du, tokiko ekonomia indartu eta dibertsifikatzekoa (giza osasunari mesede eginez). Hala ere, hori modu jasangarrian gauzatzeko, beharrezkoa den diziplinarteko ezagutza lortzeko eta sortzeko erronkari egin behar dio aurre, Gipuzkoan IJJen praktika zehazten duten ingurumen-baldintzen ikuspegi zehatza emateko.

Horrela, etorkizuneko garapen teknologikoak eta jarduera-ildoak gauzatu ahal izango dira, garapen ekonomikoa eta ekosistemen babesa aldi berean bultzatzeko, erabiltzaileen arteko gatazkak minimizatzen diren bitartean, itsasoko espazio-plangintza egoki baten bidez.

Helburuak

BideURDIN-AKTIBATU proiektuaren helburu orokorra da Gipuzkoako IJJen puntu beroak edo «hotspots» -ak identifikatzea eta ezaugarritzea, aisialdiaren, jolasaren eta itsas turismoaren dibertsifikazio eta kudeaketa jasangarria lortzeko honako asmo hauekin:

 • Ekonomia bultzatu/dibertsifikatu,
 • Erabiltzaileen arteko gatazkak minimizatzea
 • Itsas baliabideen babesa sustatu eta,
 • Ohitura osasungarriak sustatzea.

Horretarako, AMRak praktikatzen diren eremuak identifikatuko dira, eta, ondoren, ikerketa sozialeko tekniken bidez, Gipuzkoan jarduera horien praktikan esperientzia positiboak zehazten dituzten ingurumen-baldintzak identifikatu eta kontrastatuko dira, BideURDIN AKTIBATU ibilbide turistiko jasangarria diseinatzeko eta sortzeko oinarria emateko.

Espero diren emaitzak eta inpaktua

BideURDIN-AKTIBATUren emaitzak WebApp batean integratuko dira, Gipuzkoako kostaldean praktikatzen diren IJJen hautaketari buruzko informazioa ikusteko.

Proiektuaren eragin nagusia izango da Gipuzkoako Foru Aldundiari informazio hori ematea, horrek aukera emango baitie teknikari eskudunei honakoa lortzeko:

 1. Ezagutza zehatza izatea, gaur egun ez dagoena edo sakabanatuta dagoena, berariazko IGEen praktikatik eratorritako esperientziek zehazten dituzten ingurumen-baldintzei dagokienez.
 2. IJJen praktikatik eratorritako esperientzien kalitatea baldintzatzen duten ingurumen-baldintzak mantentzea edo hobetzea ahalbidetzen duten ekimenak abian jartzea.
 3. Erabiltzaileen artean sor daitezkeen gatazkak eta ingurumenean sor daitezkeen inpaktuak aurreikustea, dauden neurriak indartu edo kudeaketa-neurri berriak ezarri ahal izateko.
 4. Zenbait IJJren praktika sustatzeko aukerak identifikatzea.
 5. Gipuzkoako kostaldean erabilgarri dauden baliabideen balioa nabarmentzea, baliabide horiek IJJen praktika errazten baitute.
 6. Epe laburrean Ekonomia Urdin Jasangarriaren Garapenaren joera berrietara egokitzea, horretan erreferente izanik, horrela bere jarduera ekonomikoa jasangarritasunerantz dibertsifikatuz.
 7. Euskal estrategiekin lerrokatzea, bai eta nazioarteko estrategiekin eta konpromisoekin ere, hala nola Garapen Iraunkorrerako Helburuekin; horretarako, turismo berritzaile baten aldeko apustua egingo da, itsas ingurunearekiko harreman zuzenean oinarritua baina errespetuzkoa, ohitura osasungarriak sustatuko dituena.

Bazkideak

AZTI

Finantzaketa

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA, Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Inguruneko Departamentua

Iraupena

2021-2022

Interesatzen zaizu? Eskatu informazio gehiago

  Izen-abizenak*

  Enpresa*

  Kargua*

  Herrialdea

  Telefonoa*

  Email*

  Kontsultaren gaia (adibidez, proiektua edo zerbitzua)*

  Kontsulta