Berrikuntza da gure gizarte eta ekonomietan aurrerapenaren motorra bultzatzen duen txinparta. Krisi klimatikoa eta baliabideen iraunkortasuna bezalako erronka globalak gero eta premiazkoagoak diren mundu honetan, konponbide eta teknologia berriak sortzeko gaitasuna funtsezkoa da egungo eta etorkizuneko ongizaterako.

Testuinguru horretan, AZTIk eraldaketaren katalizatzaile kritikoa izan nahi du. Arrantzaren ekosistema-kudeaketatik hasi eta nutrizio pertsonalizatura eta elikadura-katearen iraunkortasunera arteko diziplina anitzeko ikuspegiarekin, jakintza sortzea sustatzeaz gain, jakintza hori gizarte osoarentzat onuragarriak diren aplikazio praktikoetara ere itzultzen dugu.

compromiso con la innovación

AZTIk berrikuntzarekin duen konpromisoa nazioko eta nazioarteko proiektuetan duen parte-hartze nabarmenean islatzen da, baita ekonomian eta enpresa-ehunean duen eragin zuzenean ere. AZTIk I+Gn inbertitutako euro bakoitzeko, hainbat euro sortzen dira jarduera ekonomiko berrian, eta horrek erakusten du berrikuntzan inbertitzea hazkunde ekonomikoaren eta enplegu-sorreraren biderkatzaile indartsua izan daitekeela. Gainera, erreferentea naiz finantzaketa publikoan eta Europako programa handietan lankidetzan, eta horrek indartu egiten du gure posizioa ikerketa aplikatuaren erreferentziazko zentro gisa.

Jarraian, berrikuntzarekin dugun konpromisoa bermatzen duten zenbait datu:

AZTI I+Gn egindako inbertsioen eragin ekonomiko eta soziala: gizartean oso esanguratsua da jarduera ekonomikoa eta enplegu berriak sortzeari dagokionez. AZTIk inbertitutako euro bakoitzeko, jarduera ekonomiko berriko 7 eta 15 euro artean sortzen dira, industria motaren arabera.

Oinarri teknologikoko enpresa berriak sortzeko bultzada: AZTIk pertsona berritzaileak eta elikaduraren balio-kateko start up-ak babesten ditu. Adibide bat: bio-findegiak sortzea landare-jatorriko azpiproduktuak eta ardogintzasektorea balorizatzeko, 32 milioi euro inguruko inbertsioa eginez. Gainera, enpresa sortu berriak sendotzen lagundu dugu, hala nola Saretu, Itsas Balfego eta Datafish, epe ertainean 6 milioi euro inguruko inbertsioa aurreikusten dutenak.

Lidergoa finantzaketa publikoan: AZTI da azken bi hamarkadetan arrantza- eta akuikulturaproiektuetan Estatuko eta Europako finantziazio publiko lehiakorrena izan duten Espainiako erakundeen zerrendako burua. Liderra da, bai emandako aurrekontu osoan, bai proiektu bakoitzeko batez besteko finantzaketan.

Kontratazio nabarmena EBko programetan: WP2021-2022 Horizont Europaren lehen lanprograman, AZTIk 12 proiektu lortu zituen (horietako 3 AZTIk koordinatuak), 7,36 milioi eurotik gorakoak. 2023ko deialdian 5 proiektun berri lortu ziren, 1,97 milioi euroko kontratazioarekin.

Transmisiones programan izandako partehartze nabarmena: AZTI “Biotegania” proiektuaren buru da Transmisiones programa berriaren barruan 2023an; guztira, 1,43 milioi euroko finantzaketa du 7,67 milioi euroko proiektu baten barruan.

Arrantzako Idazkaritza Nagusiarekiko lankidetza: Next Generation (PRTR – Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionala) fondoekin finantzatutako 3 milioi euroko hitzarmen baten bidez, 17 proiektu garatu dira arrantza-tokien kudeaketa iraunkorrarekin lotuta, eta emaitzak arrantza-politikak aplikatzeko estrategian aplikagarriak direla nabarmendu da.

Kontratazio esanguratsuak: AZTIk kontratazio garrantzitsuak lortu ditu lehiaketa publikoetan Andaluziako Juntarekin eta EFSArekin (Elikagaien Segurtasunerako Europako Agentzia). Gainera, 2023an, Bilboko eta Pasaiako Portuko Agintaritzak erreferentziazko zentro gisa AZTIren alde egindako apustua sendotu da. Izan ere, portuek Estatuko iparraldeko ekonomia-jarduerako polo gisa egindako jarduketen ondoriozko ingurumen-jarraipen guztietarako laguntza teknikoan, urte anitzeko kontratuak sinatu dituzte AZTIrekin. Oro har, kontratazio horiek 3 milioi eurotik gorakoak izan dira.

Lankidetza estrategikoak: AZTIk 180 lankidetza-hitzarmen ezarri ditu hainbat enpresa-eragilerekin.

Protección de la Propiedad Intelectual: AZTI cuenta con 8 protecciones de propiedad intelectual, incluyendo 3 patentes europeas, 3 marcas europeas, 1 registro de microorganismos y la extensión de una patente a los Estados Unidos, modificando su alcance. Además, el concepto y modo de funcionamiento de la plataforma Envirodigital están registrados en la oficina de registros de propiedad intelectual.

Jabetza intelektualaren babesa: AZTIk jabetza intelektualeko 8 babes ditu: Europako 3 patente, Europako 3 marka, mikroorganismoen erregistro 1 eta patente bat Estatu Batuetara hedatzen dena. Gainera, Envirodigital plataformaren kontzeptua eta funtzionatzeko modua jabetza intelektualeko erregistroen bulegoan erregistratuta daude.

AZTInnova: Lankidetza- eta teknologiaberrikuntzako komunitateak 76 bazkide berri izan ditu 2023an, guztira 206 bazkide izanda (horietako 8 atzerritarrak). Enpresa-berrikuntzako komunitatea bultzatu da 40 enpresa parte-hartzailerekin, 4 webinar egin dira 255 enpresarekin, eta F4F2023n egon da, enpresa bazkideen produktuen berrikuntza-erakusleihoa erakutsiz.

Azken berriak