Lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura, nekazaritzako elikagaien berreskurapen eta eraldaketa ekonomikorako proiektu estrategikoan (nekazaritzako elikagaien PERTE) aholkularitza-zerbitzua azpikontratatzeko.

Eskaintza aurkezteko epea

06/10/2022
12:00 h

“Biltegiratze-sistema” bat eskuratzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko eta/edo eskuratzeko prozedura

Eskaintza aurkezteko epea

08/09/2021
12:00 h

Itsas laginak (sedimentuak eta biota) prestatzeko liofilizatzaile bat erosteko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Eskaintza aurkezteko epea

30/08/2021
12:00 h

“AZTIren nabaritasunari eta posizionamenduari buruzko azterlana” zerbitzurako lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Eskaintza aurkezteko epea

04/08/2021
12:00 h

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de 2 reactores de fermentación con la/s correspondiente/s unidad/es de control para cultivo de microorganismos (bacterias y microalgas)

Eskaintza aurkezteko epea

28/06/2021
12:00 h
Fecha de resolución modificada: septiembre 2021

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el “alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una campaña oceanográfica”

Eskaintza aurkezteko epea

17/05/2019
12:00 h

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para las obras encaminadas a la adecuación y modernización del comedor y sala aneja de reuniones situadas en la planta baja del edificio de Sukarrieta

Eskaintza aurkezteko epea

15/03/2019
12:00 h

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la “contratación del servicio de agencia de viajes”

Eskaintza aurkezteko epea

20/02/2019
12:00 h

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el servicio de “traducción o revisión de documentación”

Eskaintza aurkezteko epea

26/02/2019
12:00 h

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la “contratación del servicio de agencia de viajes”

Eskaintza aurkezteko epea

20/02/2019
12:00 h

Espainiako flotak arrantza-jarduera produktiboan ematen dituen kultura-zerbitzuetatik eratorritako onurak neurtzeko adierazle-sistema bat identifikatu eta kuantifikatzeko bidean aurrera egitea ahalbidetuko duten zerbitzuak lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, lotutako kapital naturala kontuan hartuta

Esleipendun enpresa

UNIVERSIDAD DE HUELVA
(30/08/2023)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, JellyFAD biodegradagarrien ekodiseinuan, eraikuntzan eta saiakuntzan espezializatutako kanpo-zerbitzu bat kontratatzeko, erdiikontrol eta itsaso errealeko baldintzetan, inguraketa-atunetako enpresek eskala handian probatu aurretik, Horizon Europe “Circular solutions for fishing gears (Grant Agreement 101112852 – SEARCULAR)” proiektuaren esparruan

Esleipendun enpresa

INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTANAIBILITY FOUNDATION (ISSF)
04/09/2023

Ecopath with Ecosim-ekin (EwE) itsas ekosistemaren modelizazio mekanistiko espaziala garatzeko lehiaketa publiko bidezko eskuratze- eta/edo kontratazio-prozedura, Horizonte Europa “GES4SEAS 101059877 zenbakidun dirulaguntza akordioa” proiektuaren esparruan inpaktu metagarrien modelizazioa hobetzeko

Esleipendun enpresa

ECOPATH INTERNATIIONAL INITIATIVE
(28/03/2023)

Hondakin sanitarioak kudeatzeko zerbitzuak azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

STERILE SERVICES S.L.
(09/02/2023)

OneXafe 4512-216TB segurtasun-kopien gordailu aldaezina erosi eta ezartzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DATA BASE STORAGE SL
(06/02/2023)

AZTIren 3 zentroetako komunikazioak, elkarren artekoak eta Internet bidezkoak, berritzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

EUSKALTEL SA
(08/02/2023)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, Pasaiako ingurune birtual osoan biltegiratze osoa ezartzeko 2720 NETAPP-arekin

Esleipendun enpresa

DATA BASE STORAGE SL
(06/02/2023)

Kontsumitzaileen informazioa modu integralean kudeatzeko plataforma digital tekniko bat garatu eta ezartzea lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

IOTIC SOLUTIONS SL
(28/02/2023)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, prozesuak diseinatzeko eta simulatzeko programa (softwarea) erosteko

Esleipendun enpresa

INTELLIGEN INC.
(26/01/2023)

Inprimaketa eta arte grafikoen zerbitzua azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK
(13/01/2023)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, EBko datuak babesteko legean espezializatutako kanpoko aholkulari etiko independente bat kontratatzeko, Horizonte Europa proiektuaren esparruan: “Dietarekin lotutako gaixotasun ez-kutsakorrei aurre egitea zaintza handiagoaren bidez (CoDiet, 101084642 zenbakidun dirulaguntza akordioa)”

Esleipendun enpresa

ETHICAL & LEGAL PLUS SL
(16/01/2023)

“Azaleko Ibilgailu Autonomoa (Autonomous Surface Vehicle, ASV) diziplina anitzeko behaketa ozeanikoak burutzeko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

BRANKA SOLUTIONS, SLU
(10/01/2023)

Derioko eta Sukarrietako lantokietan hondakin ez-arriskutsuak (paperezko/kartoizko hondakinak, isilpeko papera, plastikozko ontziak eta kortxozko ontziak) kudeatzeko zerbitzuak azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

SERCONTROL 2000 SL
(11/01/2023)

Elikagaiak azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura. Elikadura-prozesuei buruzko informazioa osorik kudeatzeko plataforma digital tekniko bat garatu eta ezartzea.

Esleipendun enpresa

IOTIC SOLUTIONS S.L
(02/12/2022)

Office 365 Premium enpresaren 300 lizentzia eskuratzeko eta/edo lehiaketa publiko bidez kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

HSI TECHNOLOGIES EUSKADI SL
(19/12/2022)

Erreometro bat eta osagarriak eskuratzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

WATERS CROMATOGRAFIA S.A
(02/12/2022

Hartzidura-ekipo pilotu bat erosteko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

INBIOLEV S.L
(02/12/2022)

Dokumentazioa itzultzeko edo berrikusteko zerbitzua eskuratzeko eta/edo lehiaketa publiko bidez kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

EMUN KOOP.
24/01/2023

Bilboko Abra inguruan hondartzetako topografiak eta sedimentuen laginak hartzeko eta hondartzetan, kostaldeetan eta portu-inguruneetan topografiak egiteko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

INGENIERIA TECNICA TOPOLAN SLP
(07/12/2022)

Inprimaketa eta arte grafikoen zerbitzua azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(23/11/2022)

“4K bereizmen eta sentsibilitate handiko urpeko bideokamera bat eta urpeko laser erakusle berdeak eskuratzeko asmoz. Baita Nido Robotis SIBIO Pro urpeko ibilgailu batean instalatzeko eta integratzeko gai dena” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

NIDO ROBOTICS S.L.
(01/12/2022)

10000 SNPren genotipatua (Single Nucleotide Polymorphisms) arrays sistemaren bidez 384 hegalabur laginetan azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

LIFE TECHNOLOGIES SA
(25/11/2022)

Procurement and/or public tendering procedure for the subcontracting of low coverage whole genome sequencing of fish DNA samples

Esleipendun enpresa

NOVOGENE (UK) COMPANY LTD
(15/11/2022)

AZTI Fundazioak Derion, Pasaian eta Sukarrietan dituen eraikinak garbitzeko zerbitzua lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

URBEGI SERVICIOS AUXILIARES SLU
(10/11/2022)

Bi itsas arrain espezie ezberdinen 384 lagin guztira eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, lehiaketa publiko bidez

Esleipendun enpresa

LIFE TECHNOLOGIES SA
(07/11/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, hornitzaile bat homologatzeko, PAT edo PSAT (Pop-up Archival Transmitting tags) marka satelitalak eskuratzeko, geolokalizazioarekin eta gabe

Esleipendun enpresa

WILDLIFE COMPUTERS, INC
(09/11/2022)

Euskadiko kirol-arrantzaren ezaugarriak zehazteko telefono bidezko inkesten bidez laginketa bat diseinatu eta gauzatzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

IKERFEL SA
(27/10/2022)

Lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura, AZTIk Bizkaian (Derio eta Sukarrieta) eta Gipuzkoan (Pasaia) dituen zentroetarako obrak gauzatzeko eta instalazioak, altzariak eta teknologia egokitzeko proiektua idazteko

Esleipendun enpresa

KREAN S. COOP.
(14/12/2022)

A3innuva-nomina eskuratzeko eta ezartzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

EUSKODATA SA
(07/10/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, AZTI-Pasaiako gure eraikinaren estalkian (teilatua) 20 kW-ko eguzki-planta fotovoltaiko bat instalatzeko, portuko edo itsasontziko kargak energia berriztagarrien bidez elikatzeko

Esleipendun enpresa

ELKOR ELECTRICIDAD SA
(27/10/2022)

Mini-PAT eta SPOT marka sateliteen multzo bat eskuratzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

WILDLIFE COMPUTERS, INC
(24/08/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura Ingeniaritza, arkitektura eta aholkularitza zerbitzuak azpikontratatzea elikadura-produktuen bi lerro berri egiteko proiekturako.

Esleipendun enpresa

ACISACPRO SL
(15/09/2022)

Itsasertzeko arraste-ontzi bat azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ARRETXU SA
(12/09/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, garraiagailuaren gaineko dosifikatzaile serbo automatikoa erosteko

Esleipendun enpresa

MAQUINARIA AYATS SLU
(12/09/2022)

Oria arroan aingira-laginketa egiteko lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

EKOLUR ASESORIA AMBIENTAL SLL
(02/09/2022)

Lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura, glider motako ibilgailu autonomo bat manipulatzeko aukera emango duen laborategi lehor gisa funtzionatzeko hornitutako modulu aurrefabrikatu bat erosteko, terraza estalia duen eremu batekin, ibilgailuaren flotagarritasun-/orekatze-probetarako igerileku bat instalatzeko

Esleipendun enpresa

ALQUILABAT, SL
(02/09/2022)

“kanpaina Ozeanografikorako ontziak eta ekipoak azpikontratatzeko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

SERENMAR_SHIP AS A SERVICE
(04/08/2022)

“Karakterizazio Bentonikoko zerbitzuak azpikontratatzeko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

INSUB SDAD. CULTURAL
(17/08/2022)

EndNote + euskarri teknikoa (gutxienez bi urte) softwarearen 125 erabiltzaile anitzeko lizentzia eskuratzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

SOFTWARE CIENTIFICO SL
(13/07/2022)

“Lurrean egingo diren akuikultura-laboreen arloko aholkularitza, zientifikoa eta bideragarritasuna” zerbitzuan urtebetean lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

HTH engineering & equipment llc |
(05/08/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, zibersegurtasuneko auditoria bat egiteko azpikontrataziorako

Esleipendun enpresa

DERTEN SISTEMAS SA
(30/06/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura, hopperrak hobetzeko hainbat erreforma azpikontratatzeko, inguraketa-atunontzi izozkailuetan espezie osagarriak askatzeko

Esleipendun enpresa

CALDERERIA INDUSTRIAL NAVAL CIN SL
(13/07/2022)

“Pasaitik Donostiarako kostaldeko zatian eredu hidrodinamiko bat garatzeko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

SUEZ EAU FRANCE SAS
(28/06/2022)

Arrantza-baliabideen eta itsas ingurunearen kudeaketan iraunkortasuna hobetuz gobernantza berri bat egiteko aukera emango duten zerbitzuak azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

FUNDACIÓN LONXANET PARA LA PESCA SOSTENIBLE
(22/06/2022)

EndNote + euskarri teknikoa (gutxienez bi urte) softwarearen 125 erabiltzaile anitzeko lizentzia eskuratzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(16/06/2022)

“4k bereizmen eta sentsibilitate handiko urpeko bideokamera bat eta urpeko laser erakusle berdeak eskuratzeko asmoz, baita Nido Robotics SIBIO PRO urpeko ibilgailu batean instalatzeko eta integratzeko gai dena” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(26/05/2022)

“4K bereizmen eta sentsibilitate handiko urpeko bidokamera bat eta urpeko laser erakusle berdeak eskuratzeko, baita Nido Robotics SIBIO Pro urpeko ibilgailu batean instalatzeko eta integratzeko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(10/05/2022)

“Pasaiko Portuan parametro fisiko-kimikoen jarraipena egiteko, Ferrybox sistema baten edo antzeko beste sistema baten azpikontratazioa” lehiaketea publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

MATEREOSPACE LDA
(12/05/2022)

“Itsas arrantzaren ikerketarako ibilgailu autonomo bat (itsasdrona) abian jartzeko zerbitzua” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

BRANKA SOLUTIONS, SLU
(03/05/2022)

“Ibilgailu autonomo batetik arrantza erregistro hidrakustikoak egiteko banda zabaleko ekosonda autonomoa” erosteko/azpikontratatzeko.

Esleipendun enpresa

KONGSBERG MARITIME SPAIN SLU
(02/05/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, eritrozito helduaren mintzaren profil lipidikoa aztertzeko zerbitzua azpikontratatzeko

Esleipendun enpresa

LIPINUTRAGEN SRL
(05/05/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, zona mesopelagikoari eta bere espezieei buruzko 2D eta 3D bideoen eta hauen 4D moldaketaren produkzioa azpikontratatzeko

Esleipendun enpresa

RODRIGUEZ ZUMARRAGA, XANTI
(02/05/2022)

“Itsas dinamika aztertzeko, kostaldeko bost buia eta itsas zabaleko beste bost buia erosteko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

INNOVA OCEANOGRAFIA LITORAL, SL
(04/05/2022)

“20mm ko diametroa duen 11.400 metro kotoizko soka biodegradagarria eta 16mm ko diametroa duen 2.000 metro kotoizko soka biodegradagarria erosteko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ITSASKORDA SLU
(02/05/2022)

“Higiene eta garbiketa materialaren hornidura” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(04/05/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura, pH-a monitorizatzeko, automatikoki erregulatzeko eta erregistratzeko sistema bat eskuratzeko eta doikuntzarako disoluzioa gehitzeko, bai eta 8 hidrolisi-postu edo -erreaktore aldi berean erregulatzeko gaitasuna duen tenperatura-erregistroa ere

Esleipendun enpresa

BIOPROCESS TECHNOLOGY SL
(06/05/2022)

Lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura, AZTIk FOOD 4 FUTUREren erakusketa-gunean erabiliko duen standaren erakustokia, muntaia, desmuntaia, dekorazioa, ekipamendua, funtzionamenduan jartzea, mantentzea eta aseguruak ekoizteko eta/edo alokatzeko zerbitzuak azpikontratatzeko

Esleipendun enpresa

INTERMEDIO MONTAJES SL
(22/04/2022)

FUNDACIÓN AZTI – AZTI FUNDAZIOAren parke informatikoko ekipo guztiakdetektatzeko, malwarea desinfektatzeko eta babesteko zerbitzua berritzeko, PANDA ACTIVE DEFENSE 360, lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

HSI TECHNOLOGIES EUSKADI SL
(02/05/2022)

“Ibilgailu autonomo batetik arrantza erregistro hidrakustikoak egiteko banda zabaleko ekosonda autonomoa” erosteko/azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(08/04/2022)

Gaitasun handiko eta aldakortasun handiko birringailua eskuratzeko lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

URSCHEL ESPAÑA SL
(06/05/2022)

Derioko, Sukarrietako eta Pasaiako lantokietan hondakin arriskutsuak kudeatzeko zerbitzuak azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

HONDAKIN SL
(02/05/2022)

Elikagaien eta edarien datu-bilketa automatizatzeko, kalkulatzeko eta ingurumen-inpaktua egiaztatzeko online tresna bat lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

INGENET INGENIERIA DE INFORMATICA Y CONTROL SL
(05/05/2022)

AZTIko patenteen, erabilgarritasun-ereduen eta marken aholkularitza eta kudeaketa zerbitzua azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL SL
(05/05/2022)

Bizkaiko Golkoan metodo akustikoen bidez atun gorriaren biomasaren indizea lortzeko kanpaina bat egiteko karnata biziko atunontzi bat alokatzeko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura (DCF BFT-Index 2022 proiektua, AZTI)

Esleipendun enpresa

ITSAS EKOIZLEAK SL
(23/05/2022)

Lizentziak erosteko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

IBERMATICA SA
(01/04/2022)

Aplikazio mikrobiologikoetarako putzu-anitzeko plaken modu-anitzeko irakurgailu bat erosteko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

IZASA SCIENTIFIC SL
(25/04/2022)

“Haririk gabeko arrantza-tresna pelagikoak monitorizatzeko ekipo akustikoak eskuratzeko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

MARPORT SPAIN SL
(30/03/2022)

Behaketa-zerrendako substantzien analitiken zerbitzuak azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura, EB 2020/1161 Erabakiaren arabera, aplikatu behar diren substantziei, metodo analitikoei eta horiek detektatzeko mugei buruz Erabaki horrek egiten dituen eskakizunen arabera

Esleipendun enpresa

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)
(01/04/2022)

Hazkuntza mikrobiologikorako anaerobiosia/mikroaerofilia kabina bat eskuratzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

NIRCO SL
(29/03/2022)

Sukarrietako zentroko bi suebaki ordezkatzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DERTEN SISTEMAS SA
(07/04/2022)

Kanpaina ozeanografiko bat egiteko sakoneko tretza duen arrantza-ontzia azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ARLANPI SA
(23/05/2022)

Elikagaien eta edarien datu-bilketa automatizatzeko, kalkulatzeko eta ingurumen-inpaktua egiaztatzeko online tresna baten garapen informatikoa egiteko zerbitzua lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(14/03/2022)

“Emaitzak Eusko Jaurlaritzako LAEMZ eguraldi txarraren sistemara transferitzea eta Itsasertzeko muturreko ozeano eta metereologia gertaeren inpaktuari buruzko informazioa biltzeko protokolo baten garepenean parte hartzea” laguntza teknikoa emateko zerbitzu bat kontratatzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
(16/03/2022)

“Ibilgailu elektrikoetarako hiru karga puntu jartzeko instalazioa” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DSB instalaciones
(09/03/2022)

“EuskOOS sareko (www.euskoos.eus) HF radarra doitzen lagunduko duen aholkularitza zerbitzua azpikontratatzeko, Bilboko pareko kostaldeko olatuen datu fidagarriak eskuratzeko asmoz” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

QUALITAS INSTRUMENTS SA
(01/03/2022)

Gas-horniketa azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA
(02/03/2022)

“Puntu bakarreko Doppler 3D korrentimetroa” erosteko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

INNOVA OCEANOGRAFIA LITORAL, SL
(05/01/2022)

“itsasontzi-alokairua, molusku bibalbioen akuikulturarekin zerikusia duten itsas lanetarako beharrezko patroi- eta tripulazio-zerbitzuak barne” azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez kontratzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

EKOCEAN, S.L.
(23/11/2022)

Bereizmen altuko kromatografia likidoko sistema bati akoplatutako masa espektrometro ekipamendu bat lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.
(22/12/2021) nombre

Pasaiako erdiguneko sareko elektronika-azpiegitura handitzeko eta hobetzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DERTEN SISTEMAS SA
(12/01/2022)

3 egoitzetako fitxategiak biltegiratzeko errentamendua lehiaketa publiko bidez eskuratzeko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C.SUCURSAL ESPAÑA
(22/12/2021)

Dell bulegotika-ekipamendua eskuratzeko eta/edo lehiaketa publiko bidez kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

IBERMATICA SA
(22/12/2021)

NetApp FAS2720a sistemaren biltegiratzea handitzeko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DATA BASE STORAGE SL
(22/12/2021)

EndNote softwarea (erabiltzaile anitzeko 110 lizentzia) + euskarri teknikoa (gutxienez bi urte) eskuratzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(12/01/2022)

“Urpeko Ibilgailu Autonomoa erosteko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ALSEAMAR
(17/12/2021)

“Moluskuetan biotoxinas (lipofilikak, ASP eta PSP) aztertzeko zerbitzua” azpikontratzea lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ANFACO
(17/12/2021)

Laborategi kimiko eta ekotoxikologikorako babes kolektiboko sistema bat eskuratzeko: erauzteko beira-arasa lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

BURDINOLA SDAD COOP
(17/12/2021)

Azido nukleikoak erabat kuantifikatzeko PCR digitaleko ekipo bat erosteko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

WERFEN ESPAÑA SAU
(20/12/2021)

“makroalgen kultiboa gauzatzeko (multitrofiko kultiboak barne co-kultibo muskuiluetan) beharrezko itsas kultiboen instalakuntzen azpikontratazioa” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

Plentziako Itsas Estazioa PIE (UPV/EHU)
(26/11/2021)

Lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura, barneko airearen kalitatea monitorizatzeko eta kontrolatzeko sistemak eskuratzeko, upategietan, garagardotegietan, sagardotegietan edo tufoak eragindako istripuak eta gorabeherak eragin ditzaketen beste industria batzuetan

Esleipendun enpresa

INNOVACION EQUIPOS Y KONTROL SL
(24/11/2021)

Gure kanpaina ekosistemikoetan jasotako laginen isotopo egonkorrak aztertzeko laborategi-zerbitzua azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
(22/11/2021)

“Arrainak Metatzeko gailu (AMG) biodegradagarriak eraikitzeko 6 kiloko 2.120 belarridun bolo flotagailu ale erosteko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

URLAPLAST SL
(11/11/2021)

“16mm ko diametroa duen 2160 metro kotoizko-soka biodegradagarria erosteko (patrón de Z/S/Z, 3 hilos en torsión Z y lazos de 1 hilo sin torsión)” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura.

Esleipendun enpresa

ITSASKORDA SLU
(10/11/2021)

“20mm ko diametroa duen 18000 metro kotoizko-soka biodegradagarria erosteko (patrón de Z/S/Z, 4 hilos en torsión Z y centro de 2/3 hilos en torsión Z)” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ITSASKORDA SLU
(10/11/2021)

Arrainak metatzeko gailu (AMG) biodegradagarriak eraikitzeko 2.850 metrodun kotoizko lona (380gr) biodegradagarria erosteko (zabalera totala: 160zm – zabalera erabilgarria: 158zm) lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

IMPORT ARRASATE SA
(10/11/2021)

Alkandora bikoitzarekin eta tenperatura-sentsorearekin hutsean 5 litroko cutter makina bat erosteko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

EQUIPOS PARA MANUTENCION Y OBRAS SA
(17/11/2021)

“Balear itsasoko hegalabur-larbak sailkatu, identifikatu eta zenbatzeko, biztanleriaren egitura ulertzeko aplikatuko diren helburu genetikoekin. lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura (AZTI ICCAT-GBYP 05/2021 proiektua) “..

Esleipendun enpresa

CBBA_CENTRO BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL
(05/11/2021)

Enpresako hamabost (15) ibilgailu renting modalitatearen bidez alokatzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ALD AUTOMOTIVE SA
(10/11/2021)

Angelu finkoko errotorea (JA-30.50Ti modeloa) eskuratzeko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura, Avanti JXN-26 (Beckman Coulter) modeloko abiadura handiko zentrifugoarekin eta zentrifugo-hodi espezifikoekin bateragarria.

Esleipendun enpresa

IZASA SCIENTIFIC SL
(26/10/2021)

Tenperatura-kontrola eta argiztapen-sistema duen inkubagailu hoztua eskuratzeko lehiaketa publiko bidez erosteko eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

LABOLAN SL
(26/10/2021)

“Bi CTD: eroankortasunaren, tenperaturaren eta presioaren neurgailua (CTD) fluoreszentzia klorofila sentsorearekin” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

SIDMAR, ESTUDIOS Y SERVICIOS OCEANOGRAFICOS SL
(26/10/2021)

Errendimendu handiko sekuentziazio-zerbitzuak azpikontratatzeko, hala nola, Lane PEx100 HISEQ high output mode (1. kasua), Miseq v3 PEx300 (2. kasua), eta Novaseq 6000 SP-2D Lane PEx150 (3. kasua) Illuminaren teknologia erabiliz, lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Inguraketa-karnata biziko bi ontzi azpikontratatzea, ostegunetik igandera beren tankeetan sardina bizia mantentzeko, AZTIk 2021eko udazkenean laginketa egin diezaien lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

PESQUERAS ONGI ETORRI SL + RAMON EMAZABEL ZABALA Y OTROS CB
(06/10/2021)

Zunda multiparametriko eramangarri bat eskuratzeko, gutxienez laginketa ozeanografikorako, tenperaturaren eta gazitasunaren neurketarako, uhertasun pH-rako eta oxigeno disolbaturako lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

HANNA INSTRUMENTS SL
(05/11/2021)

“Aholkularitza estatistikoko zerbitzuak azpikontratatzeko” lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

FUNDACIÓ INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES
(05/10/2021)

Lehiaketa publiko bidez eskuratu eta/edo kontratatzeko prozedura, “Abidjanen (Marfil Kosta) teknikari bat kontratatzeko, 70 DCP biodegradagarri eraikitzeko eta entregatzeko lanak gainbegiratzeko eta koordinatzeko”.

Esleipendun enpresa

DR. N’DIA NÉE DIAHA N’GUESSSAN CONSTANCE (22/09/2021)

Lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura, “Deribatuzko objektu ozeanografikoetan espezialista den teknikari bat, arrain-kontzentratzaile biodegradagarrien (DPE) eraikuntzan aholkularitza eta ikuskapena emateko” azpikontratatzeko.

Lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura, “Abidjanen (Marfil Kosta) 70 arrain-kontzentratzaile biodegradagarri eraikitzeko enpresa bat” azpikontratatzeko.

Esleipendun enpresa

ALBACORA SA (22/09/2021)

AZTIk Mahen (Seychelles) duen bulegoak egindako jarduerak koordinatzeko zerbitzu-hornitzaile bat azpikontratatzeko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

DATA FISH TECHNOLOGY SOLUTIONS SL(13/09/2021)

“Laginak arazteko ekipo automatizatu” bat eskuratzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko eta/edo eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

LIFE TECHNOLOGIES SA
(29/09/2021)

CO2-ko laser-lanpostua eskuratzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko edo/eta eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

SK LASER GmbH
(02/09/2021)

“Oriako arroan aingiraren ibai-laginketa” egiteko lehiaketa publiko bidez erosi eta/edo kontratatzeko prozedura

Esleipendun enpresa

EKOLUR ASESORIA AMBIENTAL SLL
(31/08/2021)

Urpeko posizioko sentsoreen ekipoa eskuratzeko lehiaketa publiko bidez kontratatzeko eta/edo eskuratzeko prozedura

Esleipendun enpresa

ADVANCED NAVIGATION
(26/08/2021)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el desarrollo de aplicaciones Shiny en el marco de varios proyectos nacionales e internacionales.

Esleipendun enpresa

DATA VALUE MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA
(26/08/2021)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “subcontratación de servicios de asesoramiento estadístico”

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(16/07/2021)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del “desarrollo y mejora de dispositivos para la liberación de fauna incidental en la pesca de atuneros congeladores”

Esleipendun enpresa

CALDERERIA INDUSTRIAL NAVAL CIN SL
(26/08/2021)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un Microtomo de Rotación con posibilidad de corte automático y manual

Esleipendun enpresa

CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO SA
(14/07/2021)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un vehículo submarino operado a distancia (ROV)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “apoyo a AZTI en trabajos que requieren de buceo profesional en la costa vasca”

Esleipendun enpresa

COMERCIAL DIVING ACTIVITIES SL
(14/07/2021)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “alquiler de un barco atunero de cebo vivo para realizar una campaña de obtención de un índice de biomasa de atún rojo por métodos acústicos en el Golfo de Bizkaia (Proyecto DCF BFT-index 2021 AZTI)”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de la prevención y control de la legionelosis, a realizar en las instalaciones de las Sedes de AZTI

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un sonar multihaz apto para mediciones remotas de tallas de peces

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del “desarrollo y construcción de hopper con rampa para liberación de especies accesorias en atuneros de cerco congeladores del Atlántico”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un perfilador de alta precisión para medidas de conductividad, temperatura y profundidad (CTD)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el siguiente servicio: “Implementación de un sistema de encuesta por muestreo en el ámbito del proyecto DiadES (Programa InterregAtlántico para el Proyecto Europeo DiadES)”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “subcontratación de servicios para la organización y ejecución del evento virtual de cierre del proyecto SUDOANG (Programa Interreg Sudoe)”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “adquisición de un software de procesado de datos acústicos multibeam”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del proceso de análisis de la composición, resistencia y durabilidad de artes y aparejos de pesca empleados por la flota pesquera vasca, cántabra y asturiana

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de un proveedor de servicios de monitoreo electrónico y físico en buques pesqueros

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de los procesos de recogida de muestras biológicas en buques atuneros del Océano Índico con planta de ultracongelación abordo

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de tratamientos de Desinsectación, Desratización y Desinfección (Plan DDD), a realizar en las instalaciones de las Sedes de AZTI Tecnalia (Sukarrieta, Pasaia y Derio)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del servicio de una “campaña de Redes Sociales para el proyecto RIS Fellowships”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una campaña oceanográfica”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado en el laboratorio de microbiología de Sukarrieta

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición/subcontratación de un desarrollo informático para la extracción de información de oleaje, a partir de las imágenes obtenidas mediante los sistemas de videometría costera

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la contratación del servicio de agencia de viajes

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación para entrenamiento a líderes mediante coaching directivo

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para las tareas de “mantenimiento, revisión y reparación de las embarcaciones propiedad de AZTI”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de los procesos de confección de prendas de agua derivados de material reciclado de redes atuneras y la caracterización de los procesos

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un sistema autónomo de medida en continuo de pH en el mar

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el alquiler de embarcación y servicios de patrón de embarcación para trabajos marinos

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la contratación de los servicios de vigilancia en AZTI

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de servicios para la producción y ejecución del evento virtual de presentación AZTInnova incluyendo espacio para la realización del evento virtual con emisión en streaming, medios audiovisuales, realización y creación de videos.

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el mantenimiento térmico climatización, cámaras de conservación y cámaras de congelación.

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del proceso de hilado y texturización de 1,7 toneladas de pellets reciclados de redes atuneras y la caracterización del proceso

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para los servicios de “análisis taxonómico de comunidades de fitoplancton de zonas costeras y estuáricas”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para “renovación de almacenamiento para el entorno de Ahsay backup”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de sistemas de monitorización y control de la calidad del aire interior en sus diferentes centros de trabajo

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de la caracterización y ejecución del reciclado mecánico y químico de 2,5 toneladas de redes atuneras hasta su transformación en pellets

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de “recogida de muestras, toma de datos biométricos, análisis histopatológicos, evaluación del desarrollo gametogénico y detección de patógenos en mejillones cultivados en mar abierto de la costa vasca en 2021”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para los servicios de “analíticas de contaminantes, con métodos acreditados, en aguas de transición y costeras, sedimentos marinos y biota”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del “servicio de mantenimiento de los equipos SAI de los tres centros”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de “servicios de mantenimiento y optimización de los sistemas de tratamiento, purificación y producción de agua analítica en los diferentes centros de trabajo, de Derio (Bizkaia), Sukarrieta (Bizkaia) y Pasaia (Gipuzkoa)”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la prestación de servicio de “Gabinete de Prensa y Comunicación”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición e instalación de dos sistemas de monitoreo electrónico de capturas accidentales de especies sensibles para su implantación a bordo de sendos buques de arrastre, incluyendo licencia ad hoc de uso de software de gestión del sistema

Esleipendun enpresa

MARINE INSTRUMENTS SA
(19/11/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de “Realización de Pruebas de Salud, Capacidad Funcional y Encuestas para el Análisis y Estudio del Impacto de la Edad y la Diversidad en entorno laboral de la Cadena de Valor de la Alimentación y de la Madera de Euskadi”

Esleipendun enpresa

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION SL
(25/11/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un “servidor Linux base de datos espaciales y procesado numérico en R (Programa Interreg SUDOE para el Proyecto Europeo SUDOANG)”

Esleipendun enpresa

DATA BASE STORAGE SL
(27/11/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “adquisición de indumentaria laboral”

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de “campaña de vibrosondeos de 3 m a realizar al norte del dique de Punta Lucero (Bizkaia) entre 35 y 60 m de profundidad”

Esleipendun enpresa

GEOTECNIA HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SLP
(09/11/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de “dos CTDs: medidor de conductividad, temperatura y presión (CTD) con sensor fluorescencia clorofila”

Esleipendun enpresa

SIDMAR ESTUDIOS Y SERVICIOS OCEANOGRAFICOS SL
(06/11/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de “el genotipado de 10000 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) en 384 muestras mediante el sistema de arrays”

Esleipendun enpresa

LIFE TECHNOLOGIES SA
(28/10/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de “perfilador marino de velocidad del sonido”

Esleipendun enpresa

NAUTILUS OCEANICA SL
(08/10/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del siguiente servicio: “Project legal, contractual, ethical, financial and administrative management – LIFE ECOFFEED Project”

Esleipendun enpresa

EURO-FUNDING EU PROJECTS SL
(19/10/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un “reactor agitado multipropósito de 150 litros útiles, compacto sobre bancada, para planta piloto alimentaria”

Esleipendun enpresa

E BACHILLER B SA
(28/10/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del servicio de “muestreo de agua de mar en las cercanías de las granjas de El Gorguel (Murcia) y tejido muscular del atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus) en las almadrabas de Barbate (Proyecto ICCAT-GBYP 2020 AZTI)”

Esleipendun enpresa

TAXON ESTUDIOS AMBIENTALES SL
(21/09/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “muestreo fluvial de anguila en la cuenca del Oria”

Esleipendun enpresa

EKOLUR ASESORÍA AMBIENTAL SLL
(21/09/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “Clasificación, identificación y recuento de larvas de atún rojo del Mar Balear con fines genéticos que se aplicarán a la comprensión de la estructura de la población y a análisis de close-kin. (Proyecto ICCAT-GBYP 2020 AZTI)”

Esleipendun enpresa

CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL
(07/09/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el siguiente servicio: “Conceptualización y diseño de un atlas web interactivo para el proyecto DiadES (Programa InterregAtlántico para el Proyecto Europeo DiadES)”

Esleipendun enpresa

THINKR SAS
(21/09/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del “desarrollo y pruebas de mar de dispositivos concentradores de peces (DCPs) para reducción de impacto medioambiental y mejora de eficiencia de deriva construidos con materiales biodegradables”

Esleipendun enpresa

DELEGACIÓN EN EL PAÍS VASCO DE LA FUNDACIÓN “INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTAINABILITY FOUNDATION”
(07/09/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un “microscopio óptico directo led”

Esleipendun enpresa

IZASA SCIENTIFIC SLU
(08/09/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de un “sistema de visión submarino capaz de registrar y grabar imágenes en 3D en el medio marino en condiciones de poca luz o alta turbidez y de un software asociado al sistema que pueda medir la longitud de los peces a partir de las grabaciones 3D”

Esleipendun enpresa

SUBSEA TECH SAS
(31/08/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de una agencia de comunicación para la prestación del “servicio de consultoría de marketing para el posicionamiento de la marca AZTI”

Esleipendun enpresa

BRANDSMITH SL
(24/08/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la adquisición de una “centrífuga de alta velocidad con rotor”

Esleipendun enpresa

IZASA SCIENTIFIC SL
(27/07/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de “alquiler de embarcación y servicio de patrón de embarcación y tripulante para trabajos marinos relacionados con la acuicultura de moluscos bivalvos”

Esleipendun enpresa

MATXITXAKO MOLUSCOS SL
(24/07/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “subcontratación de Trabajos Sísmica de Reflexión y magnetometría en la costa de Bizkaia”

Esleipendun enpresa

ESTUDIOS GEOLOGICOS MARINOS SA (ESGEMAR)
(17/07/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de servicios en el marco del proyecto Sostenibilidad de ecosistemas marinos, marítimos: industrias Atlánticas, fomentando crecimiento azul – Maritime, Ocean Sector and Ecosystem Sustainability: fostering blue growth in Atlantic industries (MOSES)

Esleipendun enpresa

CARMONA IGARTUA, ITSASO
(15/07/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del desarrollo de una APP R Shiny para visualización de resultados de datos y modelos destinada a informar y asistir en la gestión espacial marina

Esleipendun enpresa

DARIO MASANTE
(06/07/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “alquiler de un barco atunero de cebo vivo para realizar una campaña de obtención de un índice de biomasa de atún rojo por métodos acústicos en el Golfo de Bizkaia (Proyecto DCF BFT-index 2020 AZTI)”

Esleipendun enpresa

EUGENIO ELDUAYEN EIZAGUIRRE Y OTROS CB
(05/06/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “renovación (producción, suministro e instalación) de la cartelería-señalética de vehículos e interior y exterior de los edificios de AZTI en Sukarrieta (Bizkaia), Derio (Bizkaia) y Pasaia (Gipuzkoa), aplicando la nueva marca corporativa”

Esleipendun enpresa

Empresa: KATAGRAFIC SL
(01/06/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para para la “subcontratación del servicio de análisis de perfil lipídico de membrana de eritrocito maduro”

Esleipendun enpresa

LIPINUTRAGEN SRL
(22/05/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la contratación del servicio de detección, desinfección de malware, y de protección completa de todos los equipos del parque informático de FUNDACIÓN AZTI – AZTI FUNDAZIOA mediante el PANDA ACTIVE DEFENSE 360

Esleipendun enpresa

HSI TECHNOLOGIES EUSKADI SL
(20/05/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “realización de las labores de auditoria de gastos justificados por parte de Fundación AZTI-AZTI Fundazioa en sus proyectos”

Esleipendun enpresa

AUDITORS AND BOOKKEEPERS SLP
(02/04/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la “adquisición de una centrifuga refrigerada”

Esleipendun enpresa

CONTROLTECNICA EQUIPOS Y PROYECTOS SL
(17/04/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una campaña oceanográfica”

Esleipendun enpresa

ARLANPI SA
(20/05/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de un desarrollo informático para la mejora de la información obtenida mediante los sistemas de videometría costera

Esleipendun enpresa

TECNOLOGIAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL TAUCON SA
(31/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para “la renovación y mejora de dos cámaras de congelación en las instalaciones de Sukarrieta”

Esleipendun enpresa

FRIO INDUSTRIAL FREIRE SL
(17/04/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de la “búsqueda de materiales bioplásticos de origen natural y/o biodegradables para evaluación de su potencial aplicación en elemento de los Dispositivos Concentradores de Peces (DCP). Selección de materiales para elementos de flotación y fabricación de prototipos”

Esleipendun enpresa

GAIKER
(16/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para los servicios de “suministro de materiales, herramientas y efectos relacionados con la ejecución de nuestra actividad”

Esleipendun enpresa

SUMINISTROS INDUSTRIALES PASAI SA
(01/04/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación de la “evaluación de la presencia y/o concentración celular de fitoplancton tóxico en muestras de mar abierto de la costa del País Vasco”

Esleipendun enpresa

OCEANSNELL SL
(31/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para “el diseño, obras de mejora y adecuación del laboratorio de cultivos microbiológicos marinos en su centro de trabajo en Sukarrieta (Bizkaia)”

Esleipendun enpresa

EBI TALLERES ELECTROTECNICOS SA
(23/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para “el diseño, obras de mejora, adecuación, ampliación y reestructuración de oficinas, biblioteca y CPD en su centro de trabajo en Sukarrieta (Bizkaia)”

Esleipendun enpresa

ICAZA OFICINAS INTEGRALES SA
(23/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “servicio de taller mecánico para mantenimiento y reparaciones”

Esleipendun enpresa

TALLERES MECANICOS ENBATA SL
(26/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del servicio de “Campaña de Redes Sociales para el proyecto RIS Fellowships”

Esleipendun enpresa

MEDIASAL 2000 SL
(10/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el servicio de alquiler de nueve fuentes de agua potable de red por filtración y su mantenimiento para los tres centros de Fundación AZTI-AZTI Fundazioa

Esleipendun enpresa

SERVIRREINER SL
(23/03/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para los servicios de “analíticas de sustancias”

Esleipendun enpresa

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, CSIC
(28/02/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “cambio del Cortafuegos del centro de Pasaia”

Esleipendun enpresa

DERTEN SA
(17/01/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para la subcontratación del servicio: “Medios de evaluación y Atenuación de los Riesgos costeros Locales debidos a Impactos de los Temporales – MARLIT (Programa Interreg POCTEFA)”

Esleipendun enpresa

COMPETITIVIDAD DESARROLLO E INNOVACION SL
(30/01/2020)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para el “servicio de apoyo con medios náuticos para operaciones de fondeo y recogida de boyas océano-meteorológicas”

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el “alquiler de un barco atunero de cebo vivo para realizar una campaña de obtención de un índice de biomasa de atún rojo por métodos acústicos en el Golfo de Bizkaia (Proyecto DCF BFT-index 2019 AZTI)”

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(28/03/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el siguiente servicio: “Imagen gráfica, impresión, merchandising y página web para el Proyecto Europeo DiadES”

Esleipendun enpresa

MBN COMUNICACION SL
(26/03/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para “la adquisición de dos sistemas completos para la determinación de nitrógeno total por el método Kjeldahl”

Esleipendun enpresa

MASSÓ ANALITICA SA
(14/03/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para “una subcontratación de prestación de servicios en el marco del proyecto europeo MOSES”

Esleipendun enpresa

POUSO OMAETXEBARRIA, SARAI
(14/03/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para “el suministro y montaje de un sistema de climatización en la planta baja del edificio de Sukarrieta”

Esleipendun enpresa

EBI TALLERES ELECTROTECNICOS SA (31/01/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para “el suministro y montaje de un sistema de climatización en la planta baja del edificio de Sukarrieta”

Esleipendun enpresa

EBI TALLERES ELECTROTECNICOS SA
(31/01/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para los servicios de “Suministro de material de laboratorio”

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(31/01/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la prestación del “servicio de Gabinete de Prensa y Comunicación”

Esleipendun enpresa

GUK KOMUNIKAZIOA AHOLKALARITZA SL
(03/01/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para los servicios de “Suministro de Gases”

Esleipendun enpresa

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA
(14/01/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la “optimización de la aplicación de técnicas de visión para el cálculo del número, tamaño y velocidad de flotantes en desembocaduras”

Esleipendun enpresa

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
(22/11/2018)

Procedimiento de adquisición y/o contratación por concurso público para “una subcontratación de prestación de servicios en el marco del proyecto MOSES”

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(12/11/2018)

Procedimiento de contratación por concurso público para la “subcontratación del servicio de secuenciación de alto rendimiento mediante la tecnología de Illumina, en el que solicitarán servicios de secuenciación de ”1 Lane PEx100 en high output mode””

Esleipendun enpresa

Fundació Centre de Regulació Genòmica - CRG
(19/10/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la adquisición de “un dron marino de superficie de gran autonomía”

Esleipendun enpresa

BRANKA COMPOSITES SL
(09/10/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el “muestreo fluvial de anguila en la cuenca del Oria”

Esleipendun enpresa

EKOLUR ASESORIA AMBIENTAL SLL
(27/09/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la “contratación de una consultora fluvial para muestreos de campo”

Esleipendun enpresa

EKOLUR ASESORIA AMBIENTAL SLL
(28/09/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la compra de “5000 túnidos vivos marcables a bordo de un barco atunero de cebo vivo basado en Dakar”

Esleipendun enpresa

SAN JUAN DE DIOS I C.B.
(18/09/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la compra de “3000 túnidos vivos marcables a bordo de dos barcos atuneros de cebo vivo trabajando en pareja en Canarias”

Esleipendun enpresa

HERMANOS JIMENEZ JORDAN SL / ATUNES DE ABONA SL
(29/08/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el siguiente servicio: “Project legal, contractual, ethical, financial and administrative management of the European project LIFE AQUAPEF”

Esleipendun enpresa

EURO-FUNDING EU PROJECTS SL
(06/09/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la adquisición de: “Ecosonda multihaz de alta resolución y portátil para la realización de levantamientos batimétricos hasta los 100 m de profundidad”

Esleipendun enpresa

NAUTILUS OCEANICA SL
(25/09/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el servicio de “traducción o revisión de documentación”

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(31/01/2019)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el siguiente servicio: “Traducción simultánea y de la documentación generada en el proyecto SUDOANG (Programa Interreg Sudoe)”

Esleipendun enpresa

TRADUCTORAS E INTERPRETES SA
(23/05/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la “realización de las labores de auditoria de gastos justificados de AZTI en el proyecto: SUDOANG: Impulsando la gestión concertada y sostenible de la anguila en el área SUDOE. Financiado por la Comisión Europea Fondos FEDER, por el programa INTERREG SUDOE”

Esleipendun enpresa

AUDITORS AND BOOKKEEPERS SLP
(21/05/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el “alquiler de un barco atunero de cebo vivo para realizar una campaña de obtención de un índice de biomasa de atún rojo por métodos acústicos en el Golfo de Bizkaia (Proyecto DCF BFT-index 2018 AZTI)”

Esleipendun enpresa

HONDARRIBIKO BETI SAN JOSE, CB
(23/05/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la prestación del servicio de “Desarrollo de la nueva web corporativa de AZTI”

Esleipendun enpresa

WORKOHOLICS SL
(08/06/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la adquisición de: “Embarcación profesional para muestreo”

Esleipendun enpresa

NAUTICA PLAYAUNDI SL
(25/05/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la “Evaluación de la presencia y/o concentración celular de fitoplancton tóxico en muestras de mar abierto de la costa del País Vasco”

Esleipendun enpresa

OCEANSNELL SL
(21/05/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el siguiente servicio: “Traducción simultánea y de la documentación generada en el proyecto SUDOANG (Programa Interreg Sudoe)”

Esleipendun enpresa

DESIERTA
(10/04/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el siguiente servicio: “Imagen gráfica, impresión, merchandising y página web para el Proyecto Europeo SUDOANG (Programa Interreg Sudoe)”

Esleipendun enpresa

WORKOHOLICS SL
(17/04/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la subcontratación del siguiente servicio: “Project legal, contractual, ethical, financial and administrative management of the European project SUDOANG (Programa Interreg Sudoe)”

Esleipendun enpresa

INICIATIVAS INNOVADORAS SAL
(17/04/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la subcontratación del siguiente servicio: “Experto externo especializado en el desarrollo y gestión de bases de datos y en la implementación de modelos de evaluación de anguila para el proyecto SUDOANG (Programa Interreg Sudoe)”

Esleipendun enpresa

EPTB VILAINE
(24/04/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la adquisición de un “Sistema de Campo Pulsado Cheff DRIII de Biorad”

Esleipendun enpresa

TEKNOVAS SA
(24/04/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para la “Consolidación del entorno NAS y 3 años de licenciamiento de backup”

Esleipendun enpresa

OMEGA PERIPHERALS, SL
(28/03/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el “alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una campaña piloto oceanográfica”

Esleipendun enpresa

ARLANPI, SA
(31/05/2018)

Procedimiento de adquisición y contratación por concurso público para el “cambio del Cortafuegos del centro de Derio”

Esleipendun enpresa

LKS INFRAESTRUCTURAS IT SL
(12/03/2018)