Hauek dira AZTIren politikaren gakoak, gure erakundea bere ikuspegiarekin eta estrategiarekin koherentea izan dadin eta norabide estrategikoa babes dezan:

 1. Kudeaketaren bikaintasuna: Ingurumen arloko legeria eta araudia betetzea, bai eta ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, UNE 166.002, ISO 45001 arauetan eta ISO/IEC 17025 arauan ezarritako betekizunak ere, gure kudeaketa-sistemaren erreferentzia iraunkorreko dokumentu gisa. Erreferentzia-arau horiek guztiak betetzea da gure bermea, kudeaketa-sistemak behar besteko konfiantza ematen dielako gure bezeroei beren eskakizunak betetzeko gai garela.
 2. Etengabeko hobekuntza, eguneroko lanean sortzen diren desadostasunak eta hobetzeko, aztertzeko eta arazoak konpontzeko puntuak argi identifikatuz.
 3. Prozesukako kudeaketa, sailen arteko oztopoak ezabatzeko, lantaldeak sortzen laguntzeko eta antolakundearen eraginkortasuna hobetzeko.
 4. Jaduera-maila eta -eremu guztietan prestakuntza egokia duten pertsonak izatea. Langileen etengabeko prestakuntza-planetan ingurumen-alderdien gaineko sentsibilizazioa eta ezagutza txertatzea.
 5. Ezagutzaren kudeaketa etengabeko prozesuaren bidez, une bakoitzean beharrezkoa den ezagutza jasotzeko, partekatzeko, zabaltzeko eta erabiltzeko. Horretarako, Zuzendaritzak ekintza hauek inplementatzen ditu:
  • AZTIn eta bertako pertsonengan dagoen ezagutza identifikatzea, haren balioa aitortzea eta haren garapena sustatzea, balioa sortzeko funtsezko tresna gisa
  • Pertsona eta arlo guztien ezagutzak integratzea, baldintza objektiboak emateko, balioa sortzera zuzendutako «erakunde adimenduna» egituratzeko, etengabe ikasteko eta berritzeko gaitasuna garatuz.
  • Ezagutzaren kudeaketa (sortzea, erakartzea eta hedatzea) AZTIren estrategiak markatutako konpetentziekin eta eskakizunekin lerrokatzea; estrategia hori Plan Teknologikoan eta Plan Estrategikoan islatzen da.
  • Dagoen ezagutza ahalik eta gehien bateratzea bultzatzea, eta, horretarako, ezagutza garatzeko, prestakuntza-ekintzen bidez barne-zabalkundea egiteko eta modu eraginkorrean erabiltzeko behar diren baliabideak jartzea. Arreta berezia jarriko da antolamendu-konexioak (sareak) sortzeko eta hobetzeko, bai eta ekipoen kohesioari dagokionez ere.
  • Kapital intelektuala modu sendo eta iraunkorrean ebaluatzea, egindako ekimenen eraginkortasuna baloratu ahal izateko.
 6. Espezializazioa: gure espezializazioan sakonduz bakarrik egin ahal izango dugu aurrera ezagutzan eta merkatuan haziz, gure bezeroei ematen diegun balioa zuzenki proportzionala baita gure espezializazio-mailarekiko. Horregatik, ikerketa estrategikoko programak egiteak merkatuko lidergoa bermatzen digu.
 7. Ezagutza guretzat eta bezeroentzat egokiak eta errentagarriak diren prozesu, produktu eta zerbitzu bihurtzeko berrikuntza, honako funtsezko printzipio hauetan oinarrituta:
  • Enplegatuek egindako ideia eta praktika berritzaileak sortzen eta saritzen lagunduko duten antolakunde osoa eta lan-giro motibatzaileak hartuko dituen kultura berritzailea praktikatzea, arriskua onartuz eta ekarpen sortzaileak aitortuz.
  • Berrikuntza prestakuntza-eduki guztietan txertatzea, sormen-gaitasunak garatzeko ikastaro eta programa espezifikoen bidez.
  • Berrikuntza kudeatzeko prozesu bat ezartzea, AZTIn Plan Teknologikoa definitzea ahalbidetuko duena eta tresna bultzatzailea izango dena inbertsio-lehentasunak definitzeko, pertsonek xede-gaitasunetan prestatzeko, eta aliantza teknologiko eta merkatu-aliantzetan trebatzeko.
  • Zaintza eta prospektiba teknologikoko sistema bat sustatzea, AZTIrentzat aukerak eta erronkak identifikatzeko eta prozesu edo zerbitzuetan berrikuntza-beharrak antzemateko, merkatuko aldaketa teknologikoei aurrea hartu ahal izateko.
  • Alderdi interesdunekin (ez interes-taldeekin bakarrik) lankidetzak eta aliantzak sustatzea, AZTIren gaitasun berritzailea biderkatzeko aukera emango duten loturen eta foroen bidez.
  • Sortutako ezagutza zabaltzea, denek ezagutu ditzaten beren jarduerari aplika dakizkiokeen jardunbide onenak, prozesu guztietan eraginkortasuna eta efizientzia bilatze aldera.
  • Berrikuntza-prozesuaren emaitzak babestea, jabetza intelektuala eta industriala egoki eta etikoki kudeatuz.
  • Berrikuntza-jarduera zabaltzea, eskuratutako ezagutzaren zati bat gizarteari itzultzea eta jarduera intelektualari berari dagokionez beharrezkoa den erreserba egitea bateragarri eginez.
 8. Gure arteko lankidetza eta beste teknologia- eta ikerketa-zentro batzuekin, hornitzaileekin eta bezeroekin.
 9. Merkatuari eta bezeroari orientazioa ematea. I+G+Bko jarduerak merkatuaren beharretara bideratzea, emaitzak gure jarduera garatzen den ingurune sozioekonomikoan erabili ahal izateko.
 10. Nazioartekotzea eta benchmarkinga etengabeko erreferente gisa, gure jarduera-sektorearen barruan eta kanpoan jardunbide onenak bilatzeko, gure erakundean egokitzeko eta aplikatzeko, gaituagoak izateko.
 11. Enpresen arteko lankidetza. Enpresa traktoreak Europako eta beste administrazio batzuetako proiektuetan integratzea, enpresa txiki eta ertainei teknologia berriak hurbiltzea eta teknologia berriak modu eraginkorrean transmititzea, enpresak teknologia hori mendera dezan.
 12. Emaitzen ustiapena: ezagutzak eta teknologiak zabaltzea sistemako eragileen eta gizartearen artean, ahaleginak ahalik eta errentagarrienak izan daitezen argitalpen zientifikoen, teknikoen, patenteen eta oinarri teknologikoko enpresa berrien bidez.
 13. Ingurumena babestea: erabakiak hartzeko prozesuetan ingurumen-irizpideak txertatuz, kutsadura prebenitzeko jarrera etengabea mantenduz, ingurumen-helburuak eta -xedeak ezarriz eta berrikusiz, eta energien erabilera, baliabide naturalak eta hondakinen ekoizpena murrizteko beharrezko jarduerak gauzatuz.
 14. Pertsonen segurtasuna eta osasuna produktibitatea, eraginkortasuna, kalitatea eta ingurumenaren babesa bezain garrantzitsua da. Gure jarduera guztietan aplikatu behar da, eta etengabe gainbegiratu. Gure politikaren ardatza da pertsona guztiak prestatzea eta informatzea, maila guztietan, istripuak prebenitzeko eta antolakundeari jarduera bakoitza egiteko beharrezkoak diren babes-baliabideak emateko. Guztion erantzukizuna da bere buruarentzat eta besteekin, zero istripu lortzeko.
 15. Aplikatu beharreko legeria eta erakundeak sinatzen dituen bestelako akordioak betetzeko konpromisoa.

Politika hori zuzendaritza-bileren, intranet korporatiboaren eta harrera-planen bidez jakinarazten zaie langile guztiei. Urtero berrikusten da politika, Zuzendaritzak Sistema Berrikusteko egiten duen bileran.