Klima-aldaketak baliabideetan, ekosistema naturaletan eta kostaldeko hiri-eremuetan duen eragina minimizatzeko, honako alor hauetan espezializatu gara:

 • Klima-aldaketaren aurrean egokitzeko irizpideak eta kontingentzia-planak definitzea.
 • Aldagai fisikoak, kimikoak eta biologikoak monitorizatzea eta prozesatzea, gure edo beste batzuen sareen bidez (adibidez, mareografoak, teledetekzioa).
 • Denbora-serieen azterketa estatistikoa eta eredu klimatikoak, ozeanografikoak, geomorfologikoak, ekologikoak baliozkotzea (espezieen habitata, komunitateak, ekosistema).
 • Etorkizuneko agertokien simulazioa: ingurune fisikoko eskualdeko agertokiak (eredu geomorfologikoak) eta ekologikoak (habitat-ereduak eta geomorfologikoak klima-aldaketara egokitzea), klima-eredu globalei egokituak (adib.: IPCCren AOGCM ereduak).
 • Espezie edo talde trofikoen ugaritasunaren eta banaketaren simulazioa, etorkizuneko aldaketa-agertokien pean.
 • Kostaldeko ingurunearen inpaktuak, kalteberatasuna eta egokitzapena aztertzea: hirigunea, ingurune fisiko naturala, ekosistemak, espezieen migrazioa, habitaten aldaketak, itsas baliabideak.
 • Ekosistemek emandako ondasun eta zerbitzuei eragitea eta egokitzapenaren kostu sozioekonomikoa aztertzea.
 • Inpaktuen arriskua eta kalteberatasun-adierazleak mapatzea.
 • Klima-aldaketara egokitzeko aholkularitza (lurraldearen antolamendua, ekosistemen kontserbazioa).

Klima-aldaketak kostaldean nola eragingo duen jakiteak aukera ematen du klima-aldaketak baliabideetan, ekosistema naturaletan eta kostaldeko hiri-eremuetan duen eragina minimizatzeko, bai eta itsas mailaren igoeraren eta muturreko olatuen (uholdeak, adibidez) ondorioei aurrea hartzeko ere.

Aplikazio-sektoreak

 • Administrazio publikoak (udalak, gobernuak, etab.)
 • Arrantza-sektorea
 • Sektore turistikoa
 • Energia-sektorea.

Onurak

 • Klima-aldaketak baliabideetan, ekosistema naturaletan eta kostaldeko hiriguneetan duen eragina minimizatzea.
 • Itsas mailaren igoerak (uholdeak, adibidez) hiriguneetan dituen ondorioak aurreikustea.
 • Lurraldea planifikatzea, itsas mailaren igoerari, muturreko olatuen aurreikuspenari, itsasoaren berotzeari eta abarri dagokienez izango dituen aldaketen arabera.
 • Intereseko habitatak, espezie kalteberak eta ekosistemak kontserbatzea, itsas mailaren igoeran aurreikusitako aldaketekin bat etorriz, estuarioetan eta hondartzetan aldaketa morfodinamikoak egitea, eta espezieak migratzea, habitat klimatikoaren egokitasuna lekuz aldatzeagatik.
 • Kostaldeko hiri eta herrietan gatzagarekin, hustubideen funtzionamenduarekin eta estolderiarekin lotutako arazoei aurrea hartzea.

Uhinak kongresuan, ehun zientzialari eta kudeatzaile baino gehiago bildu genituen klima-aldaketaren erronkei heltzeko

Esperientzia egiaztatua

 • 15 urte baino gehiagoko esperientzia (2003tik).
 • UHINAK antolatzea, Klima Aldaketari eta Itsasertzari buruzko mugaz gaindiko biltzarra
 • Teknologiak:
  • Klima-eredu globalen azterketa
  • Nitxo ekologikoaren ereduak
  • Denbora-serieen analisi estatistikoa
  • Eredu hidrologikoak eta morfodinamikoak
  • Itsas mailaren igoera eta aldakortasunaren ondoriozko uholde-arriskuaren ereduak
 • Urrutiko sentsore espazialak (satelitea) eta aerotransportatuak
 • Informazio Geografikoko Sistemak
 • Komunitateak eta konektibitate biotikoaDiziplina anitzeko lan-taldea: ozeanografia fisikoa, kimikoa eta biologikoa, ekologia, sozio-ekonomia, genetika, geografia, geologia.

Irtenbide frogatuak

 • Itsas mailaren igoerak euskal kostaldean duen klima-osagaien eraginaren ebaluazioa (KLIMPACT).
 • EAEko kostaldearen urrakortasuna, arriskua eta egokitzapena klima-aldaketaren aurrean (KOSTEGOKI).
 • Donostiako Klima Aldaketara Egokitzeko Plana (Donostiako Udala).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean klima-aldaketara egokitzeko irizpideak, itsas mailaren igoeragatik, muturreko olatuengatik, prezipitazioengatik (K-egokitzen eta EKLIMA21 proiektuak).
 • Euskal estuarioen uholde-arriskua aztertzea (LIDAR proiektuak -Erref.: 0.39/SGTB/2007/4.1-, INUNDA eta Vulner ‘Hab).
 • Europako itsasoen ekosistemetako eta biodibertsitateko zaurgarritasunaren azterlana (FP7-DEVOTES).
 • Itsas mailaren igoeraren eta itsas beroketaren eragina itsas belardietan (Zostera noltii) (ZOSTERAMODEL, Zientzia Ministerioa).
 • Kostaldeko uren egoera ekologikoaren monitorizazio- eta joera-sarea Euskadiko uren kalitate-sarerako.
 • Joerak mareografoetan eta itsasoko tenperaturan, adierazle klimatikoak online eguneratzeko prozesu automatikoa garatuz (DECLIM).
 • Nature Climate Change eta Global Change Biology eta Fish and Fisheries bezalako inpaktu-faktore handiko aldizkari indexatuetan egindako argitalpenak.
 • Proiekzioak Indiako Ozeanoan klima-aldaketaren eta arrantza-presioaren agertokietan (DECCMA projektua).
 • FAOren txostenari ekarpena egitea. Txosten horrek klima-aldaketaren inpaktuak laburbiltzen ditu arrantzategietan, maila globalean, eta egokitzapen sozioekonomikorako neurriak hartzen ditu.

¿Le interesa? Solicite más información

  Izen-abizenak*

  Enpresa*

  Kargua*

  Herrialdea

  Telefonoa*

  Email*

  Kontsultaren gaia (adibidez, proiektua edo zerbitzua)*

  Kontsulta