img-lateral-3

LIFE VERTALIM proiektuaren helburu nagusia da eremu berean dauden elikadura-enpresa txikietako isurketek sortzen duten arazoa konpontzea eraginpean dauden eragile guztiekin batera, isurketa horiek modu kontrolatuan bateratzeko hiri-saneamendurako sisteman, alde interesdun guztiekin adostuta.

Proiektuaren xedea da ura kudeatzen duten entitateentzat eta elikadura-sektoreko enpresa txiki eta ertainentzat kudeaketa-tresna erabilgarri eta transferigarri bat garatzea, ez bakarrik proiektuaren azterketa-esparrurako, baita Europa mailan ere. 

Helburu espezifikoak:

O1. Konponbide berritzaileak ematea elikadura-sektoreko enpresa txiki eta ertainen isurketa-arazoari, eta arazo horri modu integralean ekitea, prozesuetan ekoeraginkortasuna txertatuz.

O2. Ur-saneamendurako azpiegituren gaineko presioa murriztea, eta araztegiaren kudeaketa eta errendimendua % 40-70 hobetzea.

O3. Kontrolerako eta erabakiak hartzeko sistema bat ezartzea ur-zerbitzuen operadoreentzat, aukera emango diena deskarga koordinatuak kontrolatzeko eta kudeatzeko, eta debekuak edo mugak saihestea.

O4. Eraginpean dauden eragile guztiak integratzeko elkarrizketa-esparru egokia sortzea, arazoak aktiboki eta elkarlanean konpon daitezen.

O5. Planifikatzea Europako beste eskualde batzuetan erreplikatzea eta hara eramatea.

O6. Lanpostu berriak sortzea eta sektorearen lehiakortasuna hobetzea.

O7. Kaltetutako baliabide hidrikoetako (% 15) ingurumen-inpaktua murriztea, eta bermatzea isuriak behar bezala deskutsatuta daudela naturara pasatu aurretik.