latas

1. ATARIKO PAUSOAK

Kontraste-mahaiaren ezarpena 100%

2. ALDERDI TEKNIKOAK

Enpresa kontserbategietako jatorriko isurketen minimizazioa 100%
Urrutiko kontrolaren ezarpena GSM saneamendu-sarean eta isurketa industrialetan 100%
Itxura eta isurketen kontrolerako modelizazioa 100%
Arroaren saneamendu-sareko proba erakustaldia Artibai baxuan 50%
Transferentzia-plana eta proiektuko ihardetsi aukerak 86%

3. PROIEKTUAREN INPAKTUA

Eraginkortasunaren gainbegiratzea eta proiektuaren akzioen inpaktua 86%
Inpaktu sozioekonomikoaren analisia 86%

4. KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA

Komunikazioa eta hedapena 86%

5. KUDEAKETA ETA SEGIMENDUA

Proiektuaren kudeaketa 80%
Beste proiektu batzuekiko networkg-a 86%
Adierazleak 86%
LIFE-aren ondoko komunikazioko plana 1%