Zuen bilakaera gertutik jarraitu nahi dugu: lan-ildo berriak, erabateko malgutasuna harreman bakoitzean. Horrela denboran egonkortasuna bilatzen duten bezeroekin harremanak sustatu ditugu, harreman egonkorrek elkarri etekin handiagoak ematen dizkiotela uste baitugu.

Mundo_Web

NAZIOARTEKO PRESENTZIA

BEZEROAK

Opiniones_Web

BEZERO-LEKUKOTASUNAK

  • Prestigiodun profesionalak:
  • Esperientzia finkatua
  • Gure bezeroek zehazten dituzte gure proiektuak
  • Garapen osoak eta proiektu konplexuak egiten ditugu eta zerbitzu teknologikoak ematen ditugu
  • Gure proiektuetan konfidentzialtasun osoa bermatzen dugu

Gure bezeroak askotarikoak dira, neurriari, kokapen geografikoari edo eskaerei dagokienez.

2016an, gure bezeroek 6tik 5,4 baloratu gintuzten gogobetetze-inkestetan.