VALORLACT proiektuaren helburu nagusia da esne-gazura balio erantsiko produktu edo energia bihurtzeko metodologia bat probatzea eta baliozkotzea. Hartara, gaztandegien ingurumen-inpaktua gutxitu eta sektore horren lehiakortasuna hobetu egingo litzateke.

Hauek dira VALORLACT proiektuaren helburuak, zehatz azalduta:

  1. Esne-gazura biltzeko eta/edo prozesatzeko metodologia bat garatzea, errentagarri bilakatzeko gazura gizakion edo animalien elikadurarako lehengai edo bioerregai (biogasa) bihurtzeko sistemak, ekipamenduak edo instalazioak.
  2. EAEko gaur egungo esne-gazuraren ekoizpenaren eta kudeaketaren inbentarioa eta diagnostikoa osatzea, arazoaren helmena eta proposatzen diren irtenbideak aplikatzeko aukera errealak zenbatekoak diren zehazteko.
  3. Esne-gazura aprobetxatzeko teknologiak baliozkotzea, gazura kontzentratzeko eta gaztandegi batean biogasa egiteko bi instalazio pilotu sortuz.
  4. Gizakiak edo animaliak elikatzeko produktuen prototipoak sortzea, errentagarriak betiere.
  5. EAEn sortzen den esne-gazuraren % 80, gutxienez, balorizatzeko Ekintza Plan bat bultzatzea. Planak barnean hartu behar ditu esne-gazura behar bezala biltegiratzeko, garraiatzeko, eraldatzeko eta manipulatzeko ingurumen-, lege-, administrazio- eta ekonomia-alderdiak.
  6. Ekintza Plan hori adostea eta baliozkotzea, esne-gazuraren bilketa eta prozesatzea erakusteko proba baten bidez eta Plana martxan jarri nahi duten sektoreekin Kontraste Mahaia eratuz.
  7. Ibilbide Orri bat prestatzea, proposatutako Ekintza Planaren ezarpena eraginkorra izan dadin.

Partaideak: Eusko Jaurlaritza, AZTI, Neiker-Tecnalia, BM Ingenieria, Iberlact.

Financia:: European Commission. LIFE